Tehdejší snaha radnice ztroskotala na penězích. „Měli jsme připravené dva projekty. Jeden byl podpořený dotací od Státního fondu životního prostředí, a to tůně v nivě úvalského rybníka. Na druhý jsme peníze nezískali a trochu se na něj pozapomnělo,“ přiznal starosta Valtic Pavel Trojan.

Podle Šálka projekt dozná jen drobných změn. Předpokládané náklady jsou do jednoho milionu korun bez DPH. Vše má pokrýt dotace. „Žádost o ni podám do konce března. S budováním chceme začít na jaře příštího roku,“ plánuje Šálek.

Mokřady nedávno vybudovali také v Kobylí na Břeclavsku. Leží na patnácti hektarech území na místě bývalého jezera.

Mokřady Valtice
∙ 5 tůní v údolní nivě na podmáčených pozemcích
∙ rozloha největší tůně: 1 400 metrů čtverečních
∙ největší hloubka: 2 metry