Půjde tak o první vlaštovku kampaně, jejímž cílem je podpořit rodiny v péči o své nemocné či umírající blízké v domácím prostředí. „Stejně podstatné jako kvalita života samotného je i jeho závěr. Úmrtí je možná tématem, kterému se mnozí vyhýbají, zároveň je ale potřeba uvědomit si jeho nezbytnost. Umět komunikovat o konci je zásadní pro umírajícího i pečujícího. Mnoho z nás si přeje umřít doma a je krásné, když je rodina schopná toto přání splnit,“ zdůvodnila Simona Lukášová z oddělení vnějších vztahů Oblastní charity Břeclav.

Čtvrteční akce nebude poslední, kterou charita připravuje. Ve středu 7. října budou moci zájemci přispět na vybudování hospice prostřednictvím celonárodní charitní akce Koláč pro hospic. „Naším cílem je poskytovat odbornou péči lidem v závěru života, zachovat jejich lidskou důstojnost a respektovat jejich přání být ve svých posledních dnech doma, v kruhu svých blízkých,“ zdůraznila vrchní sestra Domácí zdravotní péče Oblastní charity Břeclav Hana Hrubá.

Přístavba břeclavského domova důchodců je od začátku srpna v provozu.
Bude jim chutnat? Pro důchodce z Břeclavi se vaří v nové kuchyni

I jako osvětu vnímá chystanou akci Natálie Harmáčková ze Zaječí. „Pokud budu mít možnost, ráda se zapojím. Jednoznačně jde o dobrou věc. I z vlastních zkušeností bohužel vím, že na staré a nemocné se dost zapomíná. Mnoho lidí s nimi jedná jako s méněcennými, nebo dokonce jen jako s věcí. Dědeček měl Alzheimera, s paliativní péči máme v rodině zkušeností hodně,“ zareagovala mladá žena.