„Zapojit se mohou žáci a studenti z Břeclavska," oznámila ředitelka mikulovského centra Eva Řezáčová.

Pro mladé výtvarníky je určená soutěž Krajinou Rudolfa Gajdoše, která dává možnost ztvárnit rukama, tužkou či barvami přírodní nebo historické krásy v okolí Pálavy.

Literární soutěž nazvaná Zelené pero Jaromíra Tomečka je zaměřená na ekologicko- přírodovědné téma. Soutěžící přitom mohou zvolit různé literární útvary. Čas na vytvoření svých děl mají výtvarníci a spisovatelé do dubna. Více informací získají na webu www.cev.palava.cz.