Důvodem je možné porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. „Zarážející je, že již v době plánování zakázky byl vypracovaný projekt, který počítal s investicí necelých jednadvaceti milionů. Do rozpočtu šla nicméně zakázka za osm milionů. A to jako městské koupaliště – multifunkční odpočinkové plochy,“ zdůvodnila pirátská zastupitelka a členka kontrolního výboru Magda Lengálová, jež pochybení odhalila.

Podle místostarosty Jakuba Matušky došlo k celému řetězci omylů. „Největší problém ovšem vidím v tom, že z odpočinkových ploch kolem koupaliště a inline stezky se stal Saunový svět. To je špatně. Chceme proto nyní změnit metodiku zadávání veřejných zakázek a upravit mechanismy pro investice tak, aby k něčemu podobnému už dojít nemohlo,“ řekl předseda Mladých a neklidných.

K zásadní chybě podle Lengálové došlo již při výběrovém řízení. Dvě ze čtyř firem, které se do něj před více než dvěma lety přihlásily, poslaly namísto dvou pouze jednu cenovou nabídku. „Předložit měli nabídky dvě. A to nacenění stavby a wellness prvky. Dorazila však jen jedna. Na kompletní stavbu včetně wellness prvků. Díky tomu se jedna z těchto firem dostala na nejnižší cenu a řízení vyhrála. Domnívám se, že mohlo jít z její strany i o úmysl,“ sdělila pirátská zastupitelka.

Členem kontrolního výboru je i bývalý břeclavský starosta Pavel Dominik, za jehož působení v roli prvního muže radnice saunový svět vznikl. „Kontrolní výbor prošetřil celou zakázku od začátku až do konce. Jedním ze závěrů, ke kterému jsme dospěli, bylo, že chyba nastala již při výběrovém řízení. Proces zadávání veřejné zakázky je složitý, chyb se může vyskytnout celá řada. V tomto případě jde o školáckou chybu, i když to není zcela přesné přirovnání. Projekt se zjednodušeně řečeno skládal z objektu a jeho vnitřního vybavení. Zhotovitel uvedl cenu, o které si všichni mysleli, že je již konečnou. Nicméně firma vnímala částku pouze jako cenu za budovu, nenacenila tedy vnitřní prvky. Vyhrála sice nejlevnější nabídka, nicméně nebyla o tolik levnější než ty ostatní. I proto nikdo nepochyboval o tom, že je vše v pořádku,“ argumentoval Dominik.

Vedení města nyní zvažuje, jak se saunovým světem naloží. „Přemýšlíme, co vlastně s takovým dědictvím uděláme. Nejsme spokojení s jeho provedením ani vzhledem. Kromě toho vykazuje i další vady, které řešíme. To se u takových investic stávat nemůže. Za nové vedení města mohu říci, že odmítáme vkládat další peníze do nově vybudované investice. Jsme v poměrně nekomfortní situaci, kterou musíme řešit,“ zareagoval Matuška.

Zda nakonec Mladí a neklidní podají trestní oznámení, se má rozhodnout na víkendové členské schůzi.