Schodek rozpočtu má na konci roku činit téměř 89 milionů. „Plánované investiční náklady letos dosáhnou částky 126 milionů, přičemž o 22,5 milionů korun bude město žádat o proplacení z různých dotačních titulů,“ dodal Ryšánek.

V Mikulově se letos zaměří na opravy chodníků, silnic, rekonstrukce městských bytů či šaten koupaliště nebo nasvětlení přechodů pro chodce. Chystá se také výstavba autobusové zastávky v Mušlově, nebo výstavba nových webových stránek města.

V Němčičkách na Břeclavsku se letos zasněžoval prázdný svah.
Rozhrnuli sníh, naděje pohasla: v Němčičkách už vzdali letošní lyžařskou sezonu

Pro schválení rozpočtu se zcela netradičně v budově městského kina vyslovilo osmnáct zastupitelů, čtyři zastupitelé se zdrželi hlasování a tři byli proti. "Debata k rozpočtu města se nejvíce zaobírala plánovanou přestavbou hasičky v ulici Svobody na galerii s knihovnou. Plánovaná projektová dokumentace ve výši pěti milionů korun pro letošní rok se stala jedním z hlavních bodů diskuze. Opomenout nešlo ani připomínky zastupitelů k letošnímu plánovanému 28. ročníku Mikulovského výtvarného sympozia Dílna, kde několik zastupitelů poukazovalo na finanční náklady s akcí spjaté," přiblížil Ryšánek.