Aktivně se podílí již na čtvrtém Sčítání lidu, domů a bytů. Statistička Irena Pavelková jako gestor dohlíží na Jihomoravský kraj. „Aktuální doba tak velké akci nepřeje, ale věříme, že to lidé vezmou zodpovědně,“ přeje si.

Sčítání lidu na jižní Moravě

* termín: od 27. března do 11. května 2021 (kdo se nezapojí elektronicky, může vyplnit papírový formulář od 17. dubna)

* komisaři: z celkem 1 287 je 1093 z České pošty, 194 lidí Českého statistického úřadu se zaměří na domovy či nemocnice

* výsledky: budou prezentovány na přelomu 2021/2022. Rychlost jejich zpracování je značně závislá na množství osob, které se sečtou online. Zpracování výsledků je zdlouhavější a komplikovanější z důvodu relativně velkého objemu dat a také kvalitou dat (například nerozpoznatelné znaky, nelogické odpovědi).  Při digitalizaci se musí manuálně potvrzovat automaticky nerozpoznatelné znaky.

Poprvé v historii se lidé mohou sečíst přes internet. Co vnímáte jako největší změnu za třicet let?
Sčítání významně ovlivnila moderní technika. V roce 1991 jsme pracovali se seznamy sčítacích obvodů psaných na psacím stroji. Hodně věcí se řešilo jen telefony, listovní poštou, zpracovali jsme spoustu materiálů. I z pohledu dotazovaných obyvatel se proces velmi zjednodušil. V roce 2011 ještě lidé dostali tři formuláře, zvlášť za osobu, domácnost a dům. Letos máme část údajů z našeho registru, občan vyplní jen jeden formulář s mnohem menším počtem otázek.

Komisaři ale zamíří i do terénu s papírovými dotazníky. Ve které části jižní Moravy to budou mít nejsložitější? 
Složitější situaci očekáváme ve velkých městech na některých sídlištích. Dále víme, že jsme národ chatařů a chalupářů. Část občanů takto bydlí trvale. V covidové době jich přibylo. Někdy jsou to opravdu rozlehlé areály, například Brněnská přehrada. Sčítání se týká i cizinců, na jižní Moravě máme také dvě uprchlická zařízení.

close Statistička Irena Pavelková na jižní Moravě dohlíží na Sčítání lidu, domů a bytů 2021. info Zdroj: se svolením ČSÚ/Ireny Pavelkové zoom_in Statistička Irena Pavelková na jižní Moravě dohlíží na Sčítání lidu, domů a bytů 2021. Jak moc akci ztíží lockdown?
Hygienickým pravidlům a opatřením je uzpůsobena distribuce a sběr sčítacích formulářů. Například u bytových domů měl komisař původně vstoupit do budovy a navštěvovat jednotlivé byty. Nakonec jen zazvoní venku u vchodu do domu a vyčká na příchod občana, kterému předá formulář a obálku. Vedlejším efektem covidové situace by mohlo být naopak vysoké procento online sečtených osob. Očekáváme, že velká část občanů nebude mít zájem byť o letmý kontakt se sčítacím komisařem a bude volit elektronickou variantu. Také očekáváme mezigenerační solidaritu, děti mohou sečíst online své rodiče, prarodiče. Možná si takovou malou generálku někteří již udělali, když pro své rodiče rezervovali očkovací termíny.

Rozeznáte ty, kteří již odpověděli elektronickou cestou, od dosud nesečtených?
Je pravda, že někde komisař zazvoní i na domácnosti, co předtím vyplnily dotazník online. Sice budeme mít po vyhodnocení elektronického sčítání seznam bytů na patrech, které už jsou sečtené, ale bohužel nelze přesně přes venkovní zvonky odvodit patra a čísla bytů. 

Vtipálci a vulgarity

Co vás z výsledků minulých sčítání zaujalo?
Před deseti lety způsobil poprask celorepublikový zhruba poloviční pokles počtu věřících hlásících se k náboženskému vyznání. V Jihomoravském kraji se podle výsledků k nejrozšířenější římskokatolické církvi přihlásilo necelých dvě stě tisíc lidí. Od roku 1991 je to obrovský propad. Přitom jižní Morava tradičně patří mezi tři kraje s nejvyšším podílem věřících obyvatel. Spolu se Zlínským a Vysočinou.

Lze pozorovat i další trendy, které může aktuální sčítání lidu potvrdit?
Turbulentní změny neočekáváme, ale překvapení být můžeme. Citlivá je vždy otázka národnostní. Když se po revoluci objevila možnost uvést moravskou národnost, v Jihomoravském kraji tak učinilo asi šest set tisíc lidí. V roce 2011 to bylo čtvrt milionu.

Za záměrné uvedení chybných údajů hrozí pokuta. Přesto, neobáváte se, že například otázky na dojíždění do práce či školy teď, v době lockdownu, pošťouchnou vtipálky?
I dříve, když se sčítání neprovádělo přes online formuláře, jsme občas nacházeli vyplněné hlouposti a vulgarity. Uvidíme, jak se lidé postaví k otázce dojížďky do zaměstnání a do škol. Jestli se soustředí na současnou situaci, nebo aplikují odpověď na běžnou situaci. Chápeme, že lidé jsou z pandemie a vládních opatření otrávení.