„Rozhodným okamžikem, ke kterému se sčítání uskuteční, bude půlnoc z pětadvacátého na šestadvacátého března. Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím související legislativní opatření. Nově tak přibude i dotaz na registrované partnerství,“ uvedl tiskový mluvčí projektu Ondřej Kubala.

První informace o sčítání začnou dostávat lidé do svých schránek od konce února. Zároveň s tím jim komisaři nechají ve schránce lístek s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti přinesou sčítací formuláře.

„Český statistický úřad při sčítání lidu žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní počítač a připojení k internetu,“ přiblížil novinku Kubala.

Odeslání on–line

Dalším zjednodušením bude i vyplňování formulářů přes internet. „Abyste však mohli vyplnit sčítací formuláře na internetu, potřebujete ty papírové, které přinesl sčítací komisař. Na papírových formulářích budou vpravo dole u čárového kódu dva unikátní kódy. Těmi se lidé přihlásí na www.scitani.cz, kde se jim otevře formulář a ten mohou vyplnit,“ poznamenal k další novince mluvčí s tím, že jinak odevzdají vyplněné papíry lidé přímo komisaři nebo je odešlou poštou. A to maximálně do čtrnáctého dubna.

Sčítací komisaři se podle slov Kubaly pokusí s lidmi domluvit termín návštěvy nejčastěji na pracovní den v podvečer nebo o víkendu.

„Komisaři, kteří přinesou formuláře do domácností, budou v naprosté většině případů pracovníci a doručovatelé České pošty. Každý komisař bude při návštěvě předkládat průkaz sčítacího komisaře společně s dokladem totožnosti a přes rameno bude mít modrou brašnu s velkým žlutým logem České pošty,“ prozradila, jak poznat komisaře, mluvčí České pošty Marta Selicharová.

Jak dodala, lidé dostanou tři formuláře s vysvětlivkami. A to zelený sčítací list osoby (každý člověk v domácnosti dostane svůj vlastní), žlutý bytový list (jeden do domácnosti) a oranžový domovní list (jen pro majitele nebo správce domů).

Lidé by si vždy měli zkontrolovat, koho do bytu pouštějí. Formuláře pro rodinu může oproti podpisu převzít i člen domácnosti starší patnácti let.

Pro cizince a národnostní menšiny jsou připravené i vysvětlivky v osmi jazycích, a to angličtině, němčině, ruštině, romštině, vietnamštině, francouzštině, ukrajinštině a polštině.

Pohled do minulosti

Poslední sčítání se uskutečnilo před deseti lety v roce 2001. V té době žilo na Břeclavsku v devětašedesáti obcích 124 274 obyvatel s průměrným věkem 37,8 let. Mužů bylo necelých jednašedesát tisíc, žen pak více než třiašedesát tisíc.

Statistici samozřejmě zjišťovali i příslušnost k jednotlivým národnostem. K české se na Břeclavsku přihlásilo 79,5 procenta obyvatel, tedy necelých sto tisíc. K moravské pak necelých šestnáct procent, což znamená téměř dvacet tisíc lidí v regionu. Přitom v roce 1991 českou národnost vepsalo do formulářů osmačtyřicet tisíc lidí a moravskou téměř jednasedmdesát ti­síc.

Snižuje se také počet věřících. Zatímco v roce 1991 zaškrtlo kolonku věřící téměř osmapadesát procent obyvatel Břeclavska, o deset let později to bylo už jen necelých šestačtyřicet procent.

Zvyšuje se naopak počet lidí s vyšším vzděláním. Vysokoškolské mělo v roce 2001 5,5 procenta obyvatelstva okresu, úplné střední s maturitou 21,6 procenta, střední odborné bez maturity 39,6 procenta a základní včetně neukončeného 28,9 procenta.

Národnosti 2001

Národnostních menšin je na Břeclavsku hodně. Ke slovenské se přihlásilo v roce 2001 2445 lidí, k ukrajinské 123, k vietnamské 121, k německé 111, k maďarské 109, k polské 55, k romské 37, k ruské 32, k rumunské 24, ke slezské 14 a k řecké 7.

Oproti sčítání z roku 1991 přibylo v okrese v roce 2001 lidí s ukrajinskou a vietnamskou národností, naopak úbytek je u národnosti slovenské, romské a maďarské.