Výlety, exkurze, zajímavé výstavy, školy v přírodě nebo návštěva kina. I to čeká v letošním školním roce na stovky žáků břeclavských základních škol. Ne všichni rodiče si však mohou dovolit dát svým dětem peníze na zpestření školních aktivit. A právě proto rozeslalo občanské sdružení Zelené Podluží ředitelům dopis, aby zjistilo, jakým způsobem takovou situaci řeší.

„Pochopitelně žádné dítě nemůže za to, do jaké rodiny se narodí a zda mu jeho rodiče jsou schopní zaplatit zcela běžné školní činnosti. Dítě, které by bylo vyčleňováno z dětského kolektivu jen pro svůj sociální status, tuto skutečnost zákonitě musí pociťovat velmi negativně a jako trest. Přitom by stačilo velmi málo k tomu, aby se našlo nepříliš nákladné a efektivní řešení,“ zamyslela se zástupkyně sdružení Zuzana Candigliota.

Podle ní by se školy měly snažit stírat nerovnosti mezi dětmi. „Tím by se jistě zvýšila šance na kvalitní vzdělání i u těch sociálně znevýhodněných,“ je přesvědčená. Odpovědi na své otázky očekávají zástupci sdružení nejpozději první týden v září. Získané informace zpracují a navrhnou břeclavskému odboru školství řešení.

„Například by mohl existovat transparentní fond, do kterého by částečně přispívalo město a na základě dobrovolnosti i ostatní rodiče,“ nastínila možnost Candigliota. „Pokud by někdo namítal, že se má zase jednat jen o nějaké zvýhodňování Romů, tak se mýlí. Jde o to pomoci všem dětem jakéhokoli původu, aby nebyly už od dětství vytlačovány na okraj společnosti. Určitě je spousta rodin, které mají více dětí nebo které postihla krize,“ upozornila zástupkyně sdružení s tím, že vyspělá společnost by měla nabízet řešení, aby všechny děti měly přístup ke všem činnostem na půdě školy.

Jak uvedl ředitel břeclavské základní školy Kupkova Igor Huleja, školy samotné nemají možnosti, jak dětem pomoci. „Rodiče odkazujeme na sociální odbor městského úřadu. Pokud máme nějaké akce školy, vyskytují se opravdu žáci, jejichž rodiče si nemohou dovolit jim dát peníze,“ potvrdil zkušenost Huleja. Měl však i příklad pomoci.

„Žáci jeli na školu v přírodě a jeden jejich spolužák nemohl právě proto, že jeho rodiče na to neměli dost peněz. Děti samy chtěly, aby jel. Stalo se to, že jejich rodiče částečně chlapce podpořili, takže nakonec vyrazila celá třída,“ vzpomněl si na překvapivý případ, který je však podle něj velice ojedinělý. Na dopis Zelenému Podluží se samozřejmě chystá odpovědět.

Stejně tak napíše své poznatky i ředitelka základní školy Na Valtické. „Rodiče těchto dětí posíláme na sociální odbor městského úřadu. Tam podporu dostanou. Pokud jsou děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, tak například na školu v přírodě odjedou. Neumím říct, jestli by byli rodiče ochotní přispívat do nějakého společného fondu,“ zamyslela se ředitelka Dagmar Krystíková. Podle ní se rodiče mohou obrátit i na svého zaměstnavatele. Některé firmy totiž mají zřízené fondy kulturních a sociálních potřeb.