„Jak se sem dostal, těžko říct. Ale nejpravděpodobnější je možnost, že s přivezeným dřevem na topení. Brouci totiž kladou svá vajíčka do starých, správně vlhkých a osluněných kmenů, ale i uskladněného dříví,“ vysvětlil Jan Miklín z Chráněné krajinné oblasti Pálava.

Brouk běžně žije v bukových lesích v Bílých Karpatech. Odloučená populace také na soutoku Dyje a Moravy.