Co se pro vás změnilo přechodem ze Zdravotního ústavu na Krajskou hygienickou stanici?
Sice nadále pracuji v Břeclavi, ale výrazně se změnilo mé pracovní zaměření. Zatím co ve Zdravotním ústavu byla mou hlavní pracovní náplní mikrobiologie, převážně mikrobiologické rozbory vod, potravin a stěrů z prostředí, na Krajské hygienické stanici se zaměřuji na dezinsekci a deratizaci.

Budete zajišťovat monitoring komárů v tom rozsahu, jako tomu bylo doposud?
O zajištění monitoringu komárů se začalo intenzívně jednat ihned po omezení činnosti Zdravotního ústavu. Pro letošní rok je monitoring zajištěn a vzhledem k tomu, že se do problému výrazněji zapojují i obce, bude i podrobnější. Probíhají další jednání, věřím, že se podaří v dohledné době vybudovat funkční systém, který by nejen zmírňoval důsledky přemnožení komárů jako doposud, ale aktivně se podílel na trvalém snižování jejich výskytu. Takový systém není zatím nikde u nás vybudován a musíme jej proto vymýšlet od základů.

Dá se už říct, kolik komárů bude letos na Břeclavsku?
Zatím nelze nic odhadovat. O tom, jak to bude vypadat na jaře, rozhodnou patrně následující tři týdny, co bude v létě se nedá předvídat vůbec. Musíme být připraveni.

Týká se vaše působnost pouze Břeclavska, nebo i dalších okresů?
Základní monitoring provádím i v okresech Znojmo a Hodonín, detailně se zabývám především jihovýchodní částí Břeclavska a okolím Hodonína, kde pro to nacházím největší podporu ze strany obcí a kde je problém nejvážnější.

Přečtěte si i: Šebesta dál řeší komáry. Už jinde