„Žadatelem dotace musel být vlastník kulturní památky a jeho povinností bylo podílet se na opravě minimálně deseti procenty z nákladů," uvedla Zdeňka Baková z břeclavského odboru školství, kultury, mládeže a sportu, kam celkem sedm žádostí dorazilo.

Zrestaurovaný litinový kříž ve Velkých Bílovicích.

Sedmdesát tisíc korun z dotačního programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pomohlo například společnosti Matana a Federaci židovských obcí s druhou etapou znovupostavení povalených náhrobků na židovském hřbitově v Podivíně.

V Kosticích mohli díky devadesáti tisícům opravit kapli svaté Terezie. Přítluky zase na nový vzhled sochy svatého Jana Nepomuckého v Nových Mlýnech využili šedesát tisíc korun. Práce v minulém roce začaly také ve Velkých Bílovicích. Tam za jednašedesát tisíc korun zrestaurovali litinový kříž.

Břeclav získala pětasedmdesát tisíc korun na opravu kaple Panny Marie v Charvátské Nové Vsi. Bulhary obnovily bránu hřbitova díky podpoře sto třináct tisíc korun a Zaječí se pustilo do oprav sochy svatého Jana Nepomuckého, a to s dotací sto třiasedmdesát tisíc korun.

„Za dobu existence tohoto dotačního programu se již podařilo v obvodu Břeclavi vyčerpat téměř tři miliony korun. O vyhlášení dotace na tento rok zájemce budeme včas informovat," dodala Baková.

Opravená socha svatého Jana Nepomuckého v Nových Mlýnech.Obnovená socha svatého Jana Nepomuckého v Zaječí.