To se bude konat v sobotu sedmadvacátého března v zámeckém sále v Mikulově a moderátorem bude herec a pohádkový princ Jan Čenský.

Děvčata soutěžila ve třech disciplínách – rozhovor s moderátorem, volná disciplína a aerobic, který desetičlenná porota operativně na místě změnila na rytmickou zumbu, kterou neměla žádná z dívek ve volné disciplíně.

V prvním kole děvčata prokazovala svou výřečnost a pohotovost reakce na položený dotaz. Odpovědi na losované otázky někdy opravdu nebyly jednoduché. I pro dospělé může být například pohotová a vtipná odpověď na dotaz, zda to mají v životě těžší muži nebo ženy, docela těžká.

Ve volné disciplíně se uplatnila vlastní tvořivost a nadání dívek. Porota zhlédla a hodnotila zpěv, hru na klávesy, aerobic, scénický, latinskoamerický nebo orientální tanec, moderní balet nebo dokonce step. Ve třetí disciplíně dívky ve čtveřicích prokazovaly své pohybové nadání. Snažily se chytnout do rychlého rytmu a kreací zumby, kterou jim předtančila cvičitelka a porotkyně Lucie Košťálová.

Vyhrát všechny dívky nemohly a před porotou byl těžký úkol vybrat z třiceti dívek dvanáct postupujících. „Zpočátku jsem se obával, že si z těch třiceti nebudu umět vybrat. Děvčata jsme většinou viděli poprvé a nevěděli jsme, co se v nich ukrývá. Hodně se to ale vyprofilovalo po volné disciplíně, a pak už to šlo hladce,“ popsal výběr jeden z porotců zpěvák Lukáš Michna.

O šest míst do celostátního finále se utkají Michaela Nedomová, Lucie Kindlová, Petra Pospíšilová, Klára Čadrová, Veronika Hudcová, Kateřina Kautská, Adéla Pavelková, Kristýna Kubíčková, Sabina Šoltysová, Klára Jachanová, Monika Jurečková a Kateřina Polášková.

DANIEL KAMENÁR