Šenk zřejmě doplatil na to, že se od Přítlucké hory až do poloviny zastavěné části obce táhne sesuvné území. Jak již Deník v minulosti několikrát informoval, obec je také protkaná spletitou sítí vinných sklepů, z nichž se rovnou třináct nachází přímo pod krajskou silnicí. Ještě před pár lety tudy navíc směla projíždět těžká nákladní auta. „Zvenčí budovy je na první pohled vidět praskliny a všude okolo podpěry. Určitě tady dochází k nějakému pohybu a, bohužel, odnesla to tato budova. O uzavření šenku rozhodl statik loni v listopadu,“ potvrdil Deníku Petr Kružík, majitel Vinařství Přítluky, které vinný bar a restauraci provozuje.

Stejně jako vedení obce i on nyní netrpělivě očekává výsledky monitoringu sesuvného území. „V obci i mimo ni je navrtaných zhruba devět sond. V nejbližších dnech by mělo dojít k prvnímu měření, během tří měsíců pak k dalšímu. Až podle výsledků uvidíme, co se vlastně pod zemí děje. To, jak dál postupovat, pak budeme řešit s vedením kraje,“ nastínila postup přítlucká starostka Světlana Kršková.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Jakým způsobem zabezpečit praskající budovu šenku, bude zajímat i vinaře Kružíka. „Nemáme zatím tušení, zda bude nutné budovu podpilotovat, nebo jestli bude třeba její základy zpevnit nějak jinak. Uvidíme. Nicméně rádi bychom ji dál využívali,“ podotkl majitel Vinařství Přítluky.

Situace tak mírně komplikuje právě startující turistickou sezonu v hojně navštěvované vinařské obci. „Samozřejmě, že budeme nadále v nějakém režimu moci pokračovat s pořádáním svateb, narozenin a dalších akcí. Zanedlouho nám k tomu bude sloužit budova fary, která aktuálně prochází rekonstrukcí. Farní zahrada za šenkem je zcela funkční a v pořádku. Dá se tedy říci, že zázemí jen zrcadlově přesuneme. A to z šenku na druhou stranu – do fary,“ přiblížil Kružík.

Břeclavan Lukáš Hrdlička půjde Cestu hrdinů SNP, aby podpořil výstavbu stacionáře pro autistické děti.
Fotograf z Břeclavi vyrazí pro peníze. Túrou 800 kilometrů pomůže dětem v Týnci

Obrovské potíže s propadajícími se sklepy a silnicí, naklánějící se kostelní věží a zhoršující se statikou domů začali Přítlučtí intenzivně řešit již v roce 2006. Tehdy se dokonce propadla silnice, došlo k zasypání jednoho sklepa a demolici domu u silnice. V roce 2017 pak prasklo vodovodní potrubí, došlo k zatopení dalšího sklepa a popraskání dalšího domu u silnice. V témže roce museli tamní nechat zabetonovat hned dva sklepy v blízkosti obecní věže. Začaly se totiž hroutit a ohrožovaly statiku této kulturní památky.

V květnu 2019 se pak tehdejšímu starostovi Františku Kadlecovi podařilo tlakem na úřady docílit zákazu vjezdu aut těžších než devatenáct tun. O rok později v září pak uvolnili krajští radní sto třicet tisíc korun na vypracování projektové dokumentace k monitorování sesuvů půdy.

Doprava v době oprav bude kyvadlová. Snímek je ilustrační.
Omezení v turistické sezoně. Valtice na hlavní silnici čeká kyvadlový provoz

Za negativní označil vývoj sesuvné oblasti také tehdejší hejtman Bohumil Šimek. „Stabilita se tam v posledních letech snižuje, mimo jiné vlivem klimatických změn a střídáním suchých a deštivých období. Předmětem dotace je zpracování projektové dokumentace monitoringu. Na jejím základě bude možné upřesnit a zajišťovat zdroje na financování monitoringu. Ten umožní měření pohybů sesuvného tělesa a sledování hladiny podzemní vody. Z monitoringu vyplynou případné potřeby – změny kategorizace ohrožení, která je nyní v databázi svahových nestabilit v kategorii druhé – a konkrétní opatření,“ okomentoval před třemi lety Šimek.

Sesuvy se nacházejí na jižním svahu Přítlucké hory a zasahují částečně i do zástavby. Z kanceláře hejtmana ještě v roce 2020 upřesnili, že sesuvy vznikly již v období pleistocénu, tedy v období starším více než deset tisíc let. Jejich stabilitu následně narušily terénní úpravy a výstavba sklepů v čelní části sesuvu. Sesuv rovněž přímo ohrožuje hlavní silnici procházející obcí.