Předchozí díly seriálu najdete ZDE

Princ Hans-Adam II. Ferdinand Alois Josef Maria Marko d'Aviano Pius se narodil čtrnáctého února 1945 v Curychu ve Švýcarsku. Jeho jméno bylo zvoleno symbolicky, aby ho spojovalo s Hansem Adamem I., jenž koupil hrabství Schellenberg a Vaduz, které pak císař Karel VI. roku 1719 spojil do Knížectví lichtenštejnského.

Jeho otcem byl kníže František Josef II. (1906-1989) a matkou krásná hraběnka Georgina von Wilczek (1921-1989), zvaná Gina. Liechtensteinové se do druhé světové války rodili v některém ze svých paláců ve Vídni nebo ve Valticích či v Lednici. V roce 1945 to ale nebylo možné, protože kníže po anšlusu Rakouska v březnu 1938 přesídlil do neutrálního Lichtenštejnska.

Knížectví bylo v této době jednou z nejchudších zemí v Evropě, ale díky neutralitě a ochraně ze strany Švýcarska bylo uchráněno okupace. Knížecí rod ale přišel po roce 1945 o veškerý majetek v Československu a jeho nemovitosti v Rakousku byly těžce poškozeny válečnými událostmi.
Zatímco otec současného knížete byl vychováván na Moravě, mladý princ Hans-Adam strávil dětství se svými sourozenci na hradu Vaduz a chodil zde do základní školy s ostatními dětmi ve městě.

Po maturitě absolvoval bankovní praxi v Londýně, odkud přešel na studium na univerzitě v Sankt Gallen. Stal se nejprve manažerem knížecího majetku a podařilo se mu obnovit bohatství rodu. A v roce 1990 i hlavou státu, když už od roku 1984 vykonával úkoly hlavy státu za svého nemocného otce.

Hovoří plynně německy, anglicky a francouzsky. A bohužel je prvním z vládnoucích knížat, který nehovoří česky. Má rád umění, knihy, výborně lyžuje a cestuje. V roce 1967 se oženil s hraběnkou Marií Kinskou z Wchinitz a Tettau narozenou roku 1940 v Praze, se kterou má tři syny a dceru. Korunní princ Alois Philipp je ženatý a má tři syny a jednu dceru.

Za vlády knížete Hanse-Adama II. bylo možné nákladem dvaceti milionů euro zrekonstruovat a znovu otevřít muzeum v Liechtensteinském paláci ve Vídni, což byl úkol a sen, který zdědil po svém otci. Nyní se nákladem čtyřiceti milionů euro opravuje také majorátní knížecí palác ve Vídni, kde bude vystaveno umění devatenáctého století a zbraně.

Kníže se také snaží, kdykoli to je možné, koupit zpět obrazy a další umělecká díla, která jeho otec musel prodat. Nebo alespoň kupuje podobná díla stejného autora nebo jiných kvalitních umělců. Mezi nejcennější vystavené předměty patří takzvaný Badminton Cabinet, renesanční sekretář z Florencie z 18. století, který kníže koupil v roce 2004 na aukci za devatenáct milionů euro! Dosud je to nejdražší kus nábytku na světě.

Protože jeho depozitáře nejsou bezedné, čas od času kníže prodává pro něj méně významná díla v aukcích. Tak byly v posledních letech ve třech aukcích společnosti Christie´s nabídnuty i obrazy, tapisérie nebo nábytek, které byly do konce druhé světové války umístěny v zámcích Valtice, Lednice nebo Šternberk.

V dubnu roku 2008 koupilo v aukci Ministerstvo kultury České republiky přes sto kusů uměleckých děl v hodnotě třinácti milionů korun, které budou vráceny na své původní místo. „Jsem rád, že je koupila právě Česká republika,“ řekl mi kníže při našem rozhovoru.

Téměř každý rok členové knížecí rodiny navštěvují soukromě vlast svých předků. Ve Vranově u Brna se nachází i knížecí hrobka, mimochodem asi jediná hrobka na světě, kde jsou hlavy státu (Lichtenštejnska) pohřbeny na území jiného státu…

PAVEL JUŘÍK (Autor je historik, který se zabývá významnými šlechtickými rody)