Nikoliv pět set korun jako dosud. A nikoliv necelých sedm set korun. Každý z Mikulovských zaplatí v roce 2013 šest set. Výjimkou jsou důchodci, kteří mají více než tří set korunovou slevu.

„Současná částka už byla neúnosná. Na šesti stech jsme se nakonec domluvili, což pokládám za rozumnou shodu," říkal po zasedání zastupitelstva místostarosta Eduard Kulhavý.

Kompromis se však rodil těžce. Pro představu: představitelé města probrali za dvě a půl hodiny čtrnáct témat, přitom o svozu odpadu debatovali hodinu. „Občané však tentokrát nepřišli, bavili jsme se jen mezi sebou," poznamenal Kulhavý.

Břeclavský deník přinesl zprávu o plánovaném zvýšení poplatků za odpad začátkem listopadu. V Mikulově se pak téma stalo jedním ze stěžejních. Návrh hlasitě kritizoval například opoziční zastupitel Michal Solařík, byť ještě krátce předtím působil ve vedení města.

„Navrhli jsme, aby částka zůstala stejná, ale pro bylo jen devět lidí. Zvýšení tak beru jako neúspěch," sdělil Solařík s tím, že si nechal od firmy STKO (společnost na Mikulovsku zajišťuje svoz odpadu – pozn. red) vypočítat náklady na jednotlivce v domě, kde bydlí.

„Máme popelnici na plast, papír, komunál i bioodpad. Částka je sto třicet korun, ten zbytek budeme doplácet na ty, kteří nejsou schopní správně třídit," čílil se zastupitel.

Starosta Rostislav Koštial tvrdí, že je částka nižší mimo jiné díky zvyšující se snaze třídit a tím pádem pravděpodobně postupné snižování nákladů. „Bereme částku také jako solidární, abychom obyvatele nedemotivovali, o čemž svědčily některé hlasy. Na zastupitelstvu padaly také populistické názory, ale my se musíme chovat jako hospodáři. I tak bude třeba z rozpočtu doplatit dva miliony korun. Věřím ale, že pokud budeme pokračovat v pečlivém třídění, můžeme se za rok dostat i pod pětistovku na každého," zmínil Koštial.