Průjezd na průtahu městem bude ztížený už od poloviny dubna. Právě v tuto dobu totiž státní silničáři odstartují opravy dilatačních spár na mostě přes řeku Dyji u cukrovaru. Hotovo má být do poloviny května. „Práce budou spočívat v odfrézování obou jízdních pruhů, pokládce nového povrchu a opravě dilatace. Provoz bude vedený vždy po jedné polovině mostu,“ přiblížila mluvčí státních silničářů Lucie Trubelíková.

Hustý intenzivní provoz osobních aut ve směru na rakouský Reintal a nákladních ke společnosti Fosfa se podepsal na stavu silnice v Hraniční ulici v místní části Poštorná. Státní silničáři proto opraví i tento zhruba kilometrový úsek silnice první třídy. „Jsem rád, že se nám podařilo se silničáři na základě dlouhodobých stížností občanů domluvit. Stav vozovky je zde opravdu špatný, byly zde propadlé kanály, silnice je zvlněná. Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav v mezičase již dokončila opravu kanalizace vyvložkováním. Teď je tedy na řadě rekonstrukce povrchu cesty,“ informoval břeclavský starosta Svatopluk Pěček.

Oprava vyjde na asi šestnáct milionů korun. Začít s ní silničáři chtějí už letos v červnu. „Půjde o klasickou opravu krytu vozovky v délce jednoho kilometru. Spočívat bude v odfrézování a pokládce nového povrchu silnice a vybudování nového odvodnění komunikace, nových uličních výpustí a přípojek do stávající kanalizace,“ popsala mluvčí Trubelíková.

Ulice 17. listopadu v Břeclavi bude průjezdná již od soboty 15. května.
Břeclavští se dočkali. Po měsíci zprůjezdnili silnici v moravské Šanghaji

Hotovo má být letos v srpnu. „Související dopravní omezením řidičům včas sdělíme před zahájením opravy,“ ubezpečila mluvčí.

V září 2020 zveřejnili státní silničáři plán na náročnou opravu mostu 55-075 přes rameno Dyje v ulici třída 1. máje v místní části Poštorná, který je ve velice špatném stavu. Ke kompletnímu přeložení inženýrských sítí, které vedou na mostě i pod vodní hladinou, mělo dojít v roce 2021. Na letošek pak silničáři předpokládali zahájení stavebních prací. Realita je však jiná. „Opravu mostu připravujeme. Nyní je ve fázi zpracování projektové dokumentace. Termín zahájení prací a výši investice zatím nelze sdělit. Postupně ji budeme upřesňovat,“ uvedla Trubelíková.

Podle zpráv z břeclavské radnice by most po opravě měl být dostatečně široký tak, aby případně v budoucnu bylo možné jeho rozšíření ze dvou na tři pruhy. „Protože dosud nemáme v Břeclavi obchvat, je most v Břeclavi naprosto zásadní spojnicí. V případě jeho rekonstrukce proto po dobu stavební sezony musí být vedle plnohodnotný ženijní most, který bude svádět dopravu,“ řekl starosta Pěček.

Kladné stanovisko k instalaci mostu již silničáři mají. Od Povodí Moravy. „Samozřejmě za předpokladu, že budou splněné technické podmínky tak, aby nedošlo k poškození hrází, zhoršení odtokových poměrů či ohrožení životního prostředí,“ upřesnil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Za plánované opravy na průtahu městem je rád i Břeclavan David Korda. „Hraniční ulice se mílovými kroky blíží k havarijnímu stavu. Oprava dilatačních spár je samozřejmá a jednou za čas je v rámci provozní údržby potřebná. Chvíli to budeme muset strpět. Mnohem horší bude rekonstrukce mostu mezi Břeclaví a Poštornou, ten je doopravy v havarijním stavu. Zde se ukáže, jak město Břeclav potřebuje druhé funkční napojení v podobě obchvatu,“ poznamenal.