Nechal ji vypracovat Ekologický právní servis u dopravního experta Jiřího Dufka z Centra dopravního výzkumu. Závěry studie prokázaly dopravní neopodstatněnost stavby rychlostní komunikace R52 v úseku Pohořelice - Mikulov.

„Nová studie dokládá, že silnice R52 po svém dokončení nepřitáhne dopravu z jiných komunikací, což znamená, že její efektivita je velmi nízká. Dopravní intenzity narostou maximálně o deset procent. Naopak na obchvatu Břeclavi jako čtyřpruhové rychlostní silnici mohou intenzity v roce 2020 dosahovat více než dvacet tisíc vozidel denně. Hraniční přechod Poštorná v alternativní variantě bude mít přibližně o třicet procent vyšší intenzity dopravy než hraniční přechod Mikulov v oficiální variantě,“ uvedl ve své studii Jiří Dufek.

Dalším pozitivním efektem alternativního dopravního řešení by podle něj bylo také snížení dopravních intenzit na Vídeňské ulici v Modřicích o sedm procent. „Studie rovněž dokazuje, že obchvat Břeclavi v obou variantách výrazně uleví městu od tranzitní dopravy, přičemž předpokládaný efekt je v alternativní variantě dokonce lepší,“ vysvětlil Dufek.