Náklady na projekt výsadby nové aleje dosahují bezmála dvou milionů korun. „Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95 procent, zbývajících pět procent činí spolufinancování ze zdrojů Státního fondu životního prostředí České republiky," doplnila Kondllová.

Podél silnice tak za pár měsíců vyroste téměř dvoukilometrové oboustranné stromořadí. „Stará alej dožívá a ta nová bude časem schopná ji plnohodnotně nahradit. Určitou dobu budou růst vedle sebe, staré stromy necháme dožít, žádné dramatické kácení není nyní na pořadu dne," ujistil první muž Mikulova Rostislav Koštial.

Po obou stranách silnice zároveň vznikne pět metrů široká cesta, která bude sloužit nejen pro zemědělskou techniku, ale také pro cyklisty. Nejdříve však přijde na řadu silnice po pravé straně směrem na Sedlec. Vše vychází z návrhu celkových pozemkových úprav v katastru Mikulova.

Práce na projektu jsou v plánu od letošního prvního listopadu a potrvají až do konce září roku 2015. „Již nyní je však potřeba vybrat vhodnou firmu, která výsadbu zajistí. Proto se uskuteční zadávací řízení veřejné zakázky," přiblížila Kondllová.

Podle ní by se výsadba dvoumetrových stromů mohla uskutečnit už na podzim, aby se poté vybraná firma začala starat o pěstební péči.

Kdysi Knížecí alej, někdy označovaná jako Panská, založil kardinál Dietrichštejn. Na historických mapách města z let 1657 a 1675 je již zaznamenána. V úseku dlouhém dva a půl kilometru lemovala cestu z okraje Mikulova – dnešní křižovatky Valtická a Vídeňská, až k bývalé rybárně směrem na Lednici. Stromořadí patří mezi nejstarší aleje na Moravě. V roce 1814 ji obnovili výsadbou vzrostlých jírovců maďalů.