Tu a tam vzrostlý strom či sametová tráva. Pohled na drholeckou komunální skládku, kde ještě donedávna sváželo odpad sedmnáct obcí, může zanedlouho vyvolat v kolemjdoucích naprosto opačný dojem. Tamní krajina totiž projde kýženým ozdravným procesem. Po dlouhých patnácti letech, kdy se začalo u Drnolce smetí svážet.

„Skládka se už začíná rekultivovat. Počítáme s tím, že tam nasadíme stromy. Ale o žádný park samozřejmě nepůjde, nikdo by tam asi na procházky nechodil,“ vysvětloval vedoucí odboru životního prostředí mikulovské radnice Jan Hluchý.
„Pracujeme podle vypracovanému plánu, bude to standardní obnova krajiny, kde se vyvážel dlouhodobě komunální odpad. V dubnu příštího roku by to mělo být hotovo,“ doplnil Hluchý.

Rekultivace doposud tolik znečisťované krajiny, kde se hromadily odpadky z tisíce domácností na Břeclavsku, však nebude úplně bez problémová. O vysazené stromky či trávník se musí následně někdo starat.
„Musí fungovat jakýsi provozní řád. Je to ale jen drobnost pravidelně sekat plevel. My u nás jsme rádi hlavně za to, že nám už se to povedlo,“ pochvalovala si starostka Kobylí Dagmar Kovaříková, kde už po rekultivaci skládky rostou první stromky.

Letitá skládka u Drnholce mohla fungovat i dále. Ale jen za předpokladu, že by došlo k zvětšení její kapacity. S tím se ale nepočítalo.
„To by v žádném případě nešlo. Skládka se musela uzavřít. Nikdo by nám to neschválil, abychom ji nějakým způsobem zvětšili. Měla určitou kapacitu a té se již dosáhlo. Když se v roce 1992 vybudovala, tak se počítalo s tím, že se nebude rozšiřovat,“ zdůraznil Hluchý.

Na sedmnáct obcí z Břeclavska tak již sváží komunální odpad do Žabčic. A mělo by tomu tak být i do budoucna. „Uzavřeme s provozovatelem tamní skládky dlouhodobou smlouvu, takže to bude bez problémů,“ osvětlil ředitel mikulovské společnosti STKO, která se zabývá likvidací odpadů, Stanislav Volánek.
Řada obcí však musí kvůli tomu, že zanikla drnholecká skládka, vydat více finančních prostředků, aby se odpadů zbavila. „Nepochybně ano. Náklady na dopravu budou větší,“ podotkl Volánek. Drnholec a Žabčice totiž dělí více než dvacetikilometrová vzdálenost.