„V jedné z uliček v Kobylí vedle sebe stojí asi patnáct řadových sklepů. Nad prvním z nich je dům, nad ostatními pak dvůr a zahrada. Přibližně ve dvou třetinách zahrady došlo k propadu země. A protože jsou nad sklepy asi jen dva metry zeminy, začala se hroutit i klenba dvou z nich,“ vysvětlil problémy v Kobylí zástupce vedoucího stavebního úřadu ve Velkých Pavlovicích Roman Pláteník, který vyjel na místo zjistit situaci a navrhl i další nezbytná opatření.

Podle jeho informací musí majitelé své sklepy neprodleně zabetonovat. Větší problém však vidí u prvního sklepa, nad kterým stojí dům. Kvůli podmáčení a drolení cihel hrozí jeho poškození.

Jeden sklep ohrozí i ostatní

„Sklep je mokrý, prosakuje tam voda. Takže začal klesat a tím pádem praská i dům. Už teď musí majitel sklep zavézt štěrkem a následně také zazdít jeho čelo. Hrozí zřícení domu, takže jsem musel nařídit taková bezpečnostní opatření, aby nedocházelo k dalšímu poškozování,“ uvedl Pláteník s tím, že možný je i dominový efekt, kdy by se začaly postupně hroutit i další sousedící sklepy.

„Problémy s propadáním nejsou jen vlivem dlouhodobých dešťů. Došlo ke spojení hned několika faktorů, protože většinu sklepů lidé k vinařství kvůli jejich velikosti nevyužívají. Jsou moc malé a o většinu se nikdo moc nestaral,“ zamyslel se nad možnými příčinami.

„Nařízení k zavezení majitel sklepa poslechnout musí. A co vím, nebrání se tomu. Ví, že nic jiného mu nezbývá,“ dodal Pláteník.