„Rozsah oprav spočíval ve výměně všech oken a dveří, došlo k zateplení obvodových plášťů včetně omítek a zateplili jsme i střechy v celém areálu,“ přiblížil ředitel školy Miroslav Patloka. „Kromě toho jsme mohli ještě mimo projekt položit zámkovou dlažbu, udělat novou zídku kolem školní jídelny a upravit fasádu na školních dílnách,“ vyjmenoval.

„Projekt byl vyčíslený na osmadvacet milionů. Sedmnáct bylo ze Státního fondu životního prostředí a Fondu soudržnosti Evropské unie. Zbylými jedenácti miliony se podílelo město Hustopeče. Mimo projekt zateplení nám přidělilo ještě dva miliony na výše zmiňované práce navíc. Celková částka byla pak více než třicet milionů. Šest set tisíc bylo z vlastních prostředků,“ vypočítal ředitel.

Zaměstnanci stavebních firem strávili v areálu školy rok. Výuka se ale nemohla zastavit. „Práce začaly v polovině srpna loňského roku. Kolaudace byla koncem července letošního roku,“ řekl Patloka.

„Organizačně to bylo velmi náročné, ale zvládli jsme to. Hlavní je, že se nikomu nic nestalo,“ pochvalně konstatoval ředitel.

„Není to první škola, kterou jsme dělali za provozu. Většina prací byla zvenku. Spolupráce se školou byla výborná, protože vedení školy přemisťovalo děti tak, jak jsme potřebovali, a tím nám zjednodušilo práce. I díky tomu jsme také skončili stavbu v asi měsíčním předstihu,“ prozradil ke spolupráci Pavel Lysek, jednatel dodavatelské společnosti Dirs Brno.

Starosta města Luboš Kuchynka vyzdvihl význam oprav pro rozvoj Hustopečí.

„Rekonstrukce patřila mezi hlavní investiční akce města poslední doby. Věnovali jsme jí náležitou pozornost. Důležité bylo, že se podařilo získat sedmnáctimilionovou dotaci. Škola je jako nová a já jsem spokojený,“ usmíval se Kuchynka.