„Zrovna máme kontrolní den. Věřím, že do čtrnácti dnů budeme mít vyměněné i všechny vstupní dveře. Na jaře bychom se podle počasí rádi vrhli na zateplení střech a fasád. Nákladnější část projektu za osmadvacet milionů bychom tedy chtěli uzavřít příští rok koncem srpna,“ vypočítal včera ředitel školy Miroslav Patloka.

Na stavebních úpravách se kromě dotací získaných z evropských fondů podílel velkou měrou také zřizovatel školy, tedy město Hustopeče. „Takto velká rekonstrukce byla zásadní i pro rozpočet města. Jako zřizovatel a vlastník školy zaplatíme asi jedenáct milionů korun,“ přiblížil dali spoluúčast radnice hustopečský starosta Luboš Kuchynka.

Že by první fáze výrazněji zasáhla do harmonogramu výuky, se žáci podle Patloky bát nemusejí. „Výuku opravy nijak neomezí. Jen minulý týden jsme museli vyhlásit dva dny ředitelského volna. To proto, že jsme měnili výplně na schodišti, po kterém se denně přesouvá do učeben obrovské množství dětí. Nechtěli jsme tedy ohrozit jejich bezpečnost,“ vysvětlil ředitel školy, který neskrýval svoji spokojenost s pokračujícími pracemi.

Uspoří energie

Zateplení obvodových stěn budovy a střechy bude mít podle Patloky velký vliv také na šetření nákladů. „Cílem projektu jsou úspory energií v budovách školy. Za rok bychom takovýmto způsobem mohli rozpočtu ulevit až o pět set tisíc korun za rok,“ věří.

Kromě vnějších změn se hustopečská základní škola dočká také nového vybavení a pomůcek. Jako jedna z prvních v republice se totiž zapojila do projektu Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání, které vzešlo z pera ministerstva školství.

„Projekt, který je dobře dostupný pro všechny základní školy, nám přinese téměř dva a půl milionu korun. Šedesát procent sumy máme už na účtu. Projekt je to však dvouletý, takže na něm pracujeme postupně,“ sdělil ředitel s tím, že v současnosti se zamýšlejí nad pořízením počítačů a zřízením počítačové učebny.

Školáci se mohou těšit na pomůcky, které jim usnadní výuku cizích jazyků, matematiky nebo třeba přírodopisu. Ve většině učeben by neměla chybět ani interaktivní tabule.

„Každý učitel obdrží osobní pracovní notebook pro přípravu vyučovacích hodin. Velkou částku věnujeme také do dalšího vzdělávání učitelů. Zlepšit bychom chtěli rovněž vzájemnou domluvu mezi školou a rodiči prostřednictvím internetu,“ doplnil.

Opravy škol v Hustopečích tímto projektem nekončí. Nového hřiště by se podle slov starosty v nejbližší době měla dočkat základní škola v Nádražní ulici.