Stavba školní budovy začala v dubnu 1875, dokončená 
a vysvěcena byla 24. října téhož roku. „Výstavbě školy předcházela dohoda starostů Poštorné a Charvátské Nové Vsi s knížetem Janem II. 
z Lichtensteina, kterému nabídli pronájem honitby na patnáct let výměnou za postavení školních budov v obou tehdy samostatných obcích. Knížecí stavitel Hampl nejprve postavil v roce 1874 školní budovu v Poštorné a o rok později podle jeho plánů vybudoval stavební mistr Schlöps 
i školu v Charvátské," vzpomněl mluvčí břeclavské radnice Jiří Holobrádek.

Prvním řídícím učitelem se stal Antonín Růžička. V roce 1924 byla v Charvátské Nové Vsi zřízená měšťanská škola. V srpnu 1999 pak byla v sousedství školy otevřená moderní sportovní hala.