V neděli, 140 let poté, si současné vedení školy v této městské části Břeclavi společně s bývalými zaměstnanci a žáky výročí připomene. Program začne ve čtyři hodiny odpoledne. „Lidé získají srovnání, jak škola vypadala tehdy a jak vypadá nyní. Uvidí, jak se venkovská škola měnila ve školu moderní. Vzdělává se a učí ve zcela jiných podmínkách. Příchozí si mohou zavzpomínat, podívat se a potkat se s přáteli, s nimiž do školy chodili," líčí ředitelka Jitka Šaierová.

Podle předpokladů se počty návštěvníků vyšplhají na několik desítek. Osobní pozvání dostali někdejší zaměstnanci společně s představiteli města a dalších škol. Vynechaní nebyli ani příbuzní žáků. „Tentokrát nemáme žádnou akademii, ale krátký program jsme připravili. V hodině a půl budou například děti číst 
z kronik a vystoupí folklorní soubor Charvatčánek. Následovat bude prohlídka," pokračovala Šaierová.

Zájemci si mohou také prohlédnout historické fotografie, třídní knihy a další dokumenty poutající na dlouhé fungování základní školy.

Stavba budovy začala 
v dubnu 1875, k dokončení 
a vysvěcení došlo 24. října téhož roku. Vzniku předcházela dohoda starostů Poštorné 
a Charvátské Nové Vsi s knížetem Janem II. z Lichtenštejna, kterému nabídli pronájem honitby na patnáct let výměnou za postavení školních budov v obou obcích. Dne 26. ledna se dočkal jmenování první řídící učitel Antonín Růžička a prvního srpna stejného roku začalo vyučování. V roce 1924 byla v Charvátské zřízená měšťanská škola, v srpnu 1999 u ní byla otevřená moderní sportovní hala.