„Škola je navíc zcela bezbariérová, postavili jsme zde i výtah, který spojil suterén s podkrovím. U schodů jsou navíc nově i plošiny pro vozíčkáře. Mysleli jsme také na sociální zařízení nebo parkoviště,“ vyjmenoval ředitel školy Zbyněk Háder s tím, že součástí projektu bylo i vybavení učeben.

„Dětem budou sloužit nové počítače, tablety nebo interaktivní tabule. Učitelům zase notebooky. Do přírodovědné učebny jsme pořídili nové pomůcky pro přírodopis a zeměpis, keramická dílna se zase dočkala hned dvou pecí a dvou hrnčířských kruhů. Polytechnická učebna nabídne tkalcovské stavy nebo cvičnou kuchyni včetně spotřebičů,“ pokračoval ve výčtu Háder, který zároveň pozval na den otevřených dveří.

Ten se ve škole uskuteční už tento pátek 15. března od osmi hodin dopoledne do čtyř hodin odpoledne. O to, že by byly učebny málo využívané, se ředitel Háder nebojí. „Kromě toho, že se zvýší kapacita keramické dílny, věříme i ve zvýšení počítačové gramotnosti. Sedmačky navíc projevily zájem o kroužek vaření. Pořádáme také kroužek šachu pro děti i dospělé. Větším počtem učeben jsme se připravili i na to, že nám neustále roste počet žáků," řekl Háder.