„Pro studenty prvních ročníků připravíme takzvaný vyrovnávací kurz. Během roku se v něm pokusíme odstranit nedostatky a disproporce v úrovni znalostí a dovedností tak, aby se neúspěch ve studiu cizího jazyka nestal důvodem, pro který nakonec žák musí střední školu opustit,“ popsala Naděžda Belicová z pedagogického sboru školy.

Odbornost v jazyce je název druhého kurzu, který bude určený pro studenty třetích ročníků školy. „Prioritou je rozvinutí jazykových dovedností v odbornosti, kterou žák na průmyslovce studuje, aby neznalost jazyka nebyla překážkou při vstupu do praxe,“ vysvětlila dále Belicová.

Oba jazykové kurzy jsou součástí projektu nazvaného Cizí jazyky v praxi, jehož cílem je zkvalitnění výuky cizích jazyků zejména v oblasti studované odbornosti. Břeclavská průmyslová škola na něj získala dotaci z evropských fondů.

Součástí projektu jsou také exkurze, jejichž cílem bude především návštěva zahraničních firem v naší republice, kde lidé mluví anglicky či německy. „Věříme, že ve spolupráci se zaměstnavateli se nám podaří žáky naučit to, co firmy očekávají a potřebují,“ slibuje si Belicová a poznamenala: „Při studiu na vysokých školách budou tyto kompetence vítaným bonusem.“

Studenti se podle ní mohou těšit i na výlety do zahraničí, samozřejmě za účelem jazykového vzdělávání.