Valtice, jako řada dalších obcí na Břeclavsku, vtěchto dnech řeší, kolik peněz budou vnovém roce investovat do školství. Vminulém roce do provozu školy město vložilo téměř šest miliónůkorun.

„Součástí výdajů za loňský rok bylo iosm set tisíc zrezervy rozpočtu města na opravu kanalizace na dvoře školy. Letos žádáme odotaci zevropských fondů ve výši osmi milionů korun na zateplení školy,“ uvedla starostka Valtic Terezie Lvová. Pokud peníze škola získá, půjde už oněkolikátou rekonstrukci, kterou valtická škola projde.

Peníze na opravy školy vminulosti získal bývalý starosta a poslanec Jiří Petrů. Za jeho vedení se opravila jídelna, střecha a půdní prostor, vněmž vznikl školní klub a pracovny. Našly se peníze ina tělocvičnu nebo bezbariérový přístup, který využívá nemocná Karolínka Horská.

Ne všem se ale investice na rekostrukci školy ve výši asi padesáti miliónů, znichž jedna čtrvtina šla zrozpočtu města, zdá dobře využitá.

Pedagog valtické školy a zároveň člen zastupitelstva Adam Jan Polášek ve valtickém zpravodaji uvedl, že se město za starostování Jiřího Petrů chovalo ke škole až nesmyslně vstřícně. „Jedním zpříkladů budiž pro mě nepochopitelná investice do půdní vestavby školy. Jsem přesvědčen, že prostory nechybí. Ty nové jsou totiž téměř nevyužívány, případně se jejich využitím uvolnily jiné třídy, které teď zejí prázdnotou,“ popsal.

Bývalý starosta Jiří Petrů si za investicemi stojí. „Jsem přesvědčený otom, že úkolem starosty je postarat se oty skupiny, které to nejvíce potřebují. Podporoval jsem školu, mateřskou školu, domov důchodců idům spečovatelskou službou,“ vyslovilse.

Ředitel valtické školy Michal Hyčka stojí na straně bývalého starosty. „Vadí mi nadměrná kritika vůči osobě, která se omateriální rozvoj školy významně zasloužila. Přestože žáků ubývá, nemyslím si, že bychom měli mít pocit, že uvolněné prostory jsou zátěží školy. Spíše se musíme zamýšlet, jak tyto prostory smysluplně využívat,“ uvedl.