Jedenáct let byl učitel a výchovný poradce Ivo Prokeš hodnocený v šitbořické škole jako bezproblémový. Za pouhé čtyři měsíce ale posbíral tolik výtek, že dostal výpověď. Podle něj se ho ředitelka rozhodla zbavit, protože se nebál nahlas říkat svůj názor, který se od jejího často lišil.

„Výtky byly samé prkotiny. Jednou jsem pustil děti o pět minut dřív, podruhé jsem synovi dovolil jít za mnou do kabinetu. Do té doby to nikomu nevadilo,“ stěžoval si vyhozený učitel, který bydlí v Šitbořicích v „učitelském“ bytě. A ve škole zatím stále učí, stejně jako jeho žena, která má ovšem s ředitelkou Jarmilou Novotňákovou také spory.

Podle Prokešových vládne na šitbořické základní škole absolutismus a mezi kantory pak atmosféra strachu.
Ředitelka školy namítá, že vyhozený učitel nerespektoval její pokyny. „S novou školskou legislativou přibyly všem učitelům povinnosti, dotyčný je ale odmítal plnit. Problémy i neochota ke spolupráci se z jeho strany stále stupňovaly. Když jsem například na mimořádné poradě kolegy upozornila, že nelze zkracovat už tak zkrácené vyučování, klidně pustil děti domů dřív,“ přiblížila Novotňáková pozadí jedné z udělených výtek.
Jak dodala, další tři učitelé ve škole skončili, protože měli smlouvy na dobu určitou a byli nekvalifikovaní. Vystřídali je aprobovaní kantoři. „Všichni tři měli eminentní zájem u nás zůstat. To příliš nesvědčí o špatné atmosféře ve škole,“ upozornila ředitelka.

Bývalí šitbořičtí kantoři to ale vidí jinak. „S paní ředitelkou není možné vést dialog. Bohužel je schopna i lží,“ nechal se slyšet Roman Putnar, který v obci učil angličtinu a počítal s prodloužením roční smlouvy. „Od kolegů jsem se ale ke svému překvapení dozvěděl, že jsem jen záskok za mateřskou dovolenou. To jsem vůbec netušil,“ dodal.

Na Novotňákovou nevzpomíná v dobrém ani Jiří Stix, který ve škole působil také jeden rok. „To, že už se mnou nepočítá, mi oznámila pouhý týden před začátkem školního roku. Přitom jsme se domlouvali úplně jinak. Řekla, že jsme se asi špatně pochopili,“ popisoval vzájemný střet.
První žena šitbořické devítiletky ovšem obě obvinění odmítá. Tvrdí, že angličtinář o záskoku za mateřskou dobře věděl a že Stix se měl sám ozvat, protože si hledal práci jinde…

Více v Břeclavském deníku v úterý 30. října

diskuze k problému ZDE

V Šitbořicích je úplná základní škola. Navštěvuje ji průměrně 240 žáků.

Ve škole pracuje 19 pedagogů a 7 správních zaměstnanců. Součástí školy jsou dvě oddělení školní družiny a tři oddělení školního klubu.
Dětem je nabízena široká škála zájmových činností (ve škole pracuje 21 zájmových kroužků). Škola každoročně pořádá pro děti, rodiče a veřejnost pěvecká vystoupení, soutěže, zájezdy, výstavy, netradiční schůzky, besedy s odborníky, dny otevřených dveří, dětský karneval aj. Škola vyučuje podle učebních dokumentů vzdělávacího programu ,,Základní škola". Od roku 1992 je Základní škola Šitbořice zapojena do Národní sítě zdravých škol ČR a v rámci tohoto programu uplatňuje ve spolupráci se SZÚ prvky ,,Zdravé školy".

Ve školním roce 2001/2002 škola posílila své výchovné působení v oblasti prevence současných nežádoucích jevů ve společnosti realizací projektu ,,Prevence sociálně patologických jevů na vesnických školách ZŠ Šitbořice a ZŠ Křepice, zapojených do sítě Zdravých škol ČR". Škola je vybavena moderní internetovou učebnou, další učebnou výpočetní techniky, odbornými učebnami, v budově je i školní kuchyně s jídelnou. V areálu školního dvora, v dětském koutku a na přilehlém rekonstruovaném hřišti si děti mohou hrát i sportovat.

Škola leží na okraji vesnice v klidném přírodním prostředí.

zdroj: obec Šitbořice