Byli u vůbec prvního ročníku takové exkurze. „Představili nám tam například výzkum speciálního ozařování, které má léčit rakovinu. Ozařování projde sice celým tělem, ale působí až v místě nádoru,“ popisuje zážitky učitelka z velkobílovické základní školy Taťána Bajáková. Její žáci se dozvěděli třeba i to, jak funguje nová metoda ozařování u pokusných myší. „Úspěšnost je prý téměř stoprocentní,“ doplňuje fyzikářka.

Školák František Svoboda byl z prohlídky ruského ústavu a tamních laboratoří nadšený. „Přístroje mě velmi zaujaly. Nejvíc asi obří zkapalňovač helia,“ říká.

Žáci dále viděli urychlovače částic ke zkoumání složení hmoty okolo nás. Obavy učitelky Bajákové z náročnosti teorie jaderné fyziky pro osmnáct jejích současných i bývalých studentů byly zbytečné. „Vědci tematiku podali srozumitelně,“ chválí.

Podle Bajákové se děti dokonce nadchly pro vědu. „Překvapilo mě, že většina z nich začala uvažovat o budoucím studiu či práci v ústavu v Dubně,“ povídá žena s úsměvem.

Spojený ústav jaderných výzkumů uhradil většinu nákladů na exkurzi školáků. Organizace poučného výletu do Ruska přesto byla pro Bajákovou náročná. Několik měsíců před exkurzí navíc nemohla chodit do školy kvůli úrazu. „Za těch pár dní jsme si stihli prohlédnout i Moskvu a seznámili jsme se s dětmi z místní školy. Žáci mi říkali, že by se do Dubny rádi ještě někdy vrátili,“ dodává.

JANA KOPECKÁ