„Jednalo se bezesporu o tu nejzajímavější aktivitu směřovanou právě k žákům. Oborový den zaměřený na oblast elektrotechniky žákům ukázal, jaké profese se v ní uplatní. Mladí lidé se také seznámili s pracovními nástroji a přístroji. Jako bonus si pak sami mohli něco malého vyrobit,“ uvedla Milada Poledňáková, která se stará o publicitu projektu.

Školáci měli dokonce neopakovatelnou možnost sáhnout si na vysoké napětí s dvaadvaceti tisíci volty.

„Samozřejmě se tomu tak stalo za bezpečných podmínek použití tak zvaného měkkého, neboli bezpečného, proudu a moderní pomůcky, která je dokonale odizolovala od země,“ uklidnila s úsměvem Poledňáková.

„Je to poprvé, co si zkouším něco takového. Je to super, asi by mě to i bavilo,“ byla krátce na vážkách žákyně posledního ročníku lednické základní školy Michaela Domkovičová, jíž šlo velice dobře například pájení.

Jak však dodala, o tom, co chce v budoucnosti dělat, má jasno. „Jsem už rozhodnutá. Chtěla bych se stát cukrářkou,“ zasnila se mladá slečna.

Pro Václava Halušku z mikulovské základní školy Valtická nebyla práce s elektřinou ničím neznámým.

„Můj dědeček je elektrikář, takže jsem si práci se silnoproudem už měl možnost vyzkoušet. Děda mi něco ukazoval. Uvažuji o tom, že bych se šel učit elektrikářem. Moc se mi tady totiž líbilo,“ poznamenal Haluška.

Nápad s Oborovými dny se zamlouval také Haluškovu spolužákovi Martinu Kozlovi. „Je to určitě dobré, že si to můžeme zkusit. Pak víme, do čeho bychom šli, kdybychom si tuto profesi vybrali,“ pochválil Kozel.

Do projektu Moje volba – moje budoucnost, jehož tvůrcem je právě Integrovaná střední škola Sokolnice, se zapojila hned pětice škol z Břeclavska.

„Cílem projektu je přiblížit mladým lidem řemeslnou profesi. Moje volba – moje budoucnost reaguje na současný nepříznivý trend nízkého počtu kvalifikovaných technicky vzdělaných pracovníků a řemeslníků na trhu práce. V neposlední řadě však také na nízkou společenskou prestiž řemesla. Projekt se popularizací a propagací řemeslných profesí snaží tomuto trendu zabránit,“ vysvětlila Poledňáková.