„Projekt má potvrdit, jak jsou žáci připraveni do reálného života. Prověřuje, zda jsou schopni pracovat v týmu, rozdělit si práci, pracovat i mimo školní lavice nebo jak si povedou například při jednání s úřední osobou,“ uvedla učitelka Libuše Tížková.

Žáci museli zpracovat devět úkolů téměř sami. Učitelé se proměnili v konzultanty, kteří byli nachystáni pomoci radou. Získané informace o odpadech, jejich třídění, sběrných dvorech a recyklaci zpracovávali žáci do nejrůznějších plánů, anket, tabulek a grafů.

Projekt má však také jeden praktický výsledek. Žáci totiž navrhli systém třídění a sběru odpadů ve škole, na který je ale potřeba investice ve výši sedmatřiceti tisíc korun. Některé firmy, s nimiž spolupracovali, jim už dokonce slíbily část nákladů uhradit.