Projektem Cesta ke svobodě hodlá během školního roku oslovit školáky, studenty a učně v celkem jednadvaceti městech Jihomoravského kraje. První z řady besed se studenty a žáky se uskuteční už nejbližší úterý třiadvacátého února v kině v Hustopečích.

„Projekt je zaměřený na generaci nejmladších uživatelů, jejichž věk se nebezpečně snižuje. Před destruktivními následky drog budeme varovat žáky už od šestých tříd základních škol,“ uvedla k blížící se akci Michaela Cibulková, zakladatelka nadačního fondu Ledňáček.

Protidrogový projekt se rozhodlo podpořit město Hustopeče a také tamní Centrum volného času Pavučina. „Drogy zde jsou a budou, nejohroženější mladou generaci je nutné dopodrobna seznámit s riziky a naučit ji čelit silné nabídce,“ zvedá Cibulková varovně prst před velmi pohodlným mlčením o nebezpečí, které číhá na mladou generaci.


K naplnění Cesty ke svobodě volí Ledňáček už ověřenou cestu, kterou si vyzkoušel v Břeclavi. „Na projektu jsme začali pracovat již v polovině loňského roku. Pod záštitou prvního náměstka ministra vnitra Jiřího Komorouse se nám podařilo domluvit jeho přednášku pro školní protidrogové koordinátory a spojit ji s výstavou emotivně silných fotografií Jindřicha Štreita. Tu zhlédlo zhruba pět set žáků základních škol a ostatních návštěvníků,“ připomněla Cibulková listopadové aktivity Ledňáčku v břeclavské synagoze. Veřejnost tam byla doslova šokována jak Štreitovými fotografiemi, tak otevřenými slovy o nebezpečí a následcích užívání drog.


V průběhu tohoto školního roku by měl protidrogový projekt z Lednice oslovit na sto padesát tisíc žáků a studentů základních a středních škol. Základem minimálně jedné akce uskutečněné v každém z vytipovaných měst bude krátký dokumentární film, multimediální prezentace a beseda kriminalistů se žáky a studenty.


Účastníci projektu ovšem dostanou do rukou také informativní leták spojený s anketním lístkem, který pomůže dát dohromady obraz o současném stavu povědomí mládeže o drogách.

SVATAVA RUDOLFOVÁ