Vobjektu jsou nová okna, budova má novou střechu i fasádu, která láká pohled kolemjdoucích pestrými barvami. Potvrzuje se tak jméno školky – „Pastelka“.

Změny jsou však i ve vnitřních prostorách budovy. Sto dvanáct dětí čekají třídy snovým nábytkem a také nové hračky. Celá rekonstrukce stála téměř devět a půl milionu korun.

Zájem o umístění dětí v mateřských školách vHustopečích vposlední době značně vzrostl. Další mateřinka „U rybiček“ otevřela letos patnáctého října novou třídu, kterou nazvala „Koťata“.

Vareálu školní družiny na Komenského ulici vzniklo odloučené pracoviště této školky, kde se budou dvě učitelky starat o pětadvacet dětí. Jejich počet tam vzrostl na sto šest.