Do projektu se zapojilo přes dvě stě tisíc žáků z více než sedmi set základních a středních škol po celé republice. Těm se za čtyři roky trvání projektu podařilo společnými silami vysbírat již 424 tun elektrospotřebičů.

„V Jihomoravském kraji se do projektu zapojilo čtyřiadevadesát škol. V minulém školním sebrali žáci škol zapojených do tohoto projektu přes 206 tun elektrozařízení,“ sdělil náměstek hejtmana a radní Jihomoravského kraje pro životní prostředí. Ivo Polák. Jihomoravský kraj se na tomto výsledku podílel téměř třiadvaceti tunami.

Ve čtvrtém ročníku projektu sesbírala největší množství elektrospotřebičů Základní škola Velké Němčice – téměř tři a půl tuny. V množství vysbíraných spotřebičů na žáka zvítězila Základní a mateřská škola Borkovany se sedmdesáti kilogramy na žáka. Druhá skončila Základní a mateřská škola v Hlohovci s pětačtyřiceti kilogramy.

K významným a úspěšným projektům Elektrowinu, což je největší kolektivní systém zaměřený na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České republice, patří Recyklační hlídka. Jejím cílem je na základních a středních školách učit děti zábavnou formou o nezbytnosti recyklace vysloužilých elektrospotřebičů.

Svou premiéru měla letos Recyklační hlídka ve Velkých Němčicích a přijela i do Šakvic.