Na Slovensku žadatelé vyplňují papírové testy. „Slovenští kolegové se inspirovali naším systémem elektronického testování. Z naší strany vnímáme tuto návštěvu jako nadmíru přátelskou. Vyměnili jsme si spoustu cenných zkušeností, které bude možné v budoucnu využít i v naší praxi,“ řekl vedoucí oddělení dopravy a přestupkového řízení Josef Darmovzal.