Místo kotoulů, fotbalu nebo gymnastiky školáci při tělocviku psali referáty, venku házeli šiškami nebo obíhali paneláky. Přesto je učitelé na jižní Moravě musejí pololetně ohodnotit. „Dávala jsem jedničky. I kolegové volili spíš motivační známky,“ řekla třídní 4.B na škole v Adamově na Blanensku Lenka Dohová.

Tam, ale třeba i na Základní škole v Pohořelicích na Brněnsku nevyslyšeli doporučení ministerstva školství na slovní hodnocení. Drží se klasických známek. „O slovní hodnocení nikdo z rodičů nepožádal,“ konstatoval ředitel pohořelické školy Stanislav Polák.

Ilustrační foto.
Málo vakcín v Brně. Přeočkování proti covidu se posouvá až na 28. den

Mrzí ho, že vysvědčení má kvůli výuce na dálku menší vypovídací hodnotu. „Může to být problém hlavně u studentů, kteří se hlásí na střední školy. Byl bych pro, aby v takové době stačilo u některých předmětů napsat, zda je dotyčný splnil nebo se zúčastnil,“ zmínil Polák.

Padly i pětky

Před distanční výukou v Pohořelicích usedalo do lavic zhruba sedm set dětí. Podle Poláka žáci i přes omezení nasbírali za pololetí v každém z hlavních předmětů minimálně dvě známky a jde je tedy klasifikovat. „Při hodnocení byli kantoři obecně mírnější než v jiných letech. Jsou ale výjimky, padly i pětky. Spíš u žáků, kteří se na výuku vykašlali,“ uvedl fakt, že záškoláctví nezaniklo ani v době koronavirové. Školy takové případy hodnotí také „eNkem“. Když je žák o pololetí neklasifikován, čeká ho přezkoušení.

Nejen na pohořelické škole byli učitelé a třídní benevolentnější i v hodnocení chování. „Asi sedm žáků má dost absencí, do online výuky nechodí nebo neplní úkoly. Nepadla ale žádná důtka ředitele školy, nikdo nemá snížený stupeň z chování. Dávali jsme jen napomenutí. Třeba za klukovinu, kdy při online výuce nahrávali učitelku na záznam,“ popsal ředitel.

Když vyšlo doporučení ministerstva školství na slovní hodnocení, zástupci brněnské základní školy na Merhautově tuto možnost oznámili rodičům při online třídních schůzkách. „Zájem byl minimální. O slovní hodnocení zažádalo zhruba dvacet rodičů, a ti ho dostanou. Ostatním předáme vysvědčení se známkami,“ sdělila ředitelka Jana Foltýnová.

Očkování seniorů proti covidu-19 v očkovacím centru na brněnském výstavišti.
Pomoc pro důchodce v Pohořelicích: na očkování je odveze Senior taxi

Fyzicky si je žáci třetích a vyšších ročníků nebo jejich zákonní zástupci mohou převzít ve čtvrtek na vrátnici. „Pedagogičtí asistenti či třídní jim je předají během dopoledne formou jeden proti jednomu. Prvňáci a druháci je dostanou po vyučování,“ popsala ředitelka Merhautovy. V posledních měsících tam děti ze sociálně slabších rodin bez internetu či techniky jednou týdně vyzvedávaly a odevzdávaly úkoly do beden od banánů. „Je to složitý rok, snažíme se žákům a rodičům vycházet vstříc, jak se dá,“ poznamenala Foltýnová.

Terciánka Nikola Jarošová chodí na Gymnázium Brno Slovanské náměstí. „Známky už jsou zveřejněné v aplikaci Bakaláři. Jsem za ně radši. I v distanční výuce píšeme testy a děláme úkoly na známky. Neumím si představit, jak by učitelé časově zvládali napsat každému studentovi zvlášť slovní hodnocení,“ řekla.

Ředitel menší školy v Dolních Věstonicích na Břeclavsku Zbyněk Háder přiznal, že do pololetního hodnocení žáků se hodně promítla jejich snaha popasovat se s výukou na dálku. „Pokud jde o zákaz tělocviku, v hodinách, když to bylo možné, část žáků při venkovních procházkách soutěžila třeba při házení šiškami nebo se různě protahovali," přidal zkušenost.

Vysvědčení v době covidu

Kvůli pandemii a opatřením vlády většina jihomoravských školáků absolvovala končící pololetí na dálku. Od 18. listopadu se vrátili do lavic alespoň prvňáci a druháci.
Jiné je i rozdávání vysvědčení. Ministerstvo školství doporučilo formu slovního hodnocení, případně v kombinované formě se známkami. Tradiční známkování však na jižní Moravě dál dominuje.
Předávání vysvědčení bude možné i po čtvrtku, kdy končí pololetí. Školy musí do 28. ledna zpřístupnit vysvědčení alespoň online, třeba ve školním informačním systému.
Dle oslovených ředitelů u obtížně hodnotitelné tělesné a hudební výchovy či pracovních činností učitelé rozdávali motivační známky.
V pátek mají školáci pololetní prázdniny.