Břeclavská koalice se rozdělila na dva tábory. Jedni jsou proti slučování škol ve městě a druzí tento krok považují za nejlepší možné řešení. Jednoznačně negativní názor na slučování tamní obchodní akademie s gymnáziem mají zástupci opozičního Pro Regionu.

„Zásadním způsobem s jejich slučováním nesouhlasíme. Obě střední školy mají v Břeclavi dlouholetou tradici a na pedagogickém poli dosahují výborných výsledků. Sloučením těchto škol v jeden subjekt by došlo nejen ke zpřetrhání historických vazeb, ale zcela jistě také k negativnímu ovlivnění pedagogického procesu. Domníváme se, že diskutabilní ekonomický přínos plánovaného sloučení by neměl převážit nad tradicí, kvalitou výuky a touhou těchto škol působit ve městě samostatně,“ nechal se slyšet předseda Pro Regionu Pavel Dominik.

Rozpad nehrozí

Různé názory panují v koalici. Že by ale spory mohly vygradovat, a vyvolat dokonce její rozpad, však zastupitelka za ODS Anna Procházková vylučuje. „Problémy neočekávám. Jde o technickou záležitost. V první řadě by se mělo prokázat, zda obchodní akademie skutečně nemá na to, aby samostatně přežila, jak tvrdí zastánci sloučení,“ podotkla Procházková.

S jejími slovy souhlasí i břeclavský místostarosta pro školství, kulturu a sport Miloš Petrů, který je současně členem krajské Komise pro výchovu a vzdělávání. „Cílem má být uchování daného typu školství v regionu. Na tom by se měli shodnout všichni, mělo by tedy jít o naprosto apolitickou věc. Nechceme přece, aby například učňovské školy zanikly úplně. To, že se tedy přiřadí k jiné škole, je podle mě naprosto technická věc, kterou bude řešit kraj,“ uvedl Petrů.

Ten také přiznal, že ideální by samozřejmě bylo počet škol zachovat. „Vzhledem k tomu, že počet žáků má klesající tendenci a bude ji mít i v dalších letech, jsou změny nutné,“ sdělil místostarosta s tím, že za několik let nelze dokonce vyloučit i změny v základním školství.

Důvody k obavám

To, že důvody k obavám ohledně slučování škol nejsou tak úplně liché, potvrdil na svém včerejším výjezdním zasedání v Břeclavi také jihomoravský hejtman Michal Hašek.

„V rámci připravované optimalizace se uvažuje o slučování některých škol včetně škol v Břeclavi. To, co kraj řeší, je forma, v jaké bude ta příslušná nabídka vzdělávání poskytovaná. Jedna z variant, neříkám, že definitivní, je skutečně sloučení gymnázia a obchodní akademie. Z pohledu kraje dojde k zefektivnění řídící struktury. Nabídka vzdělávání zůstane, poskytoval by ji však jeden subjekt,“ uklidnil hejtman s tím, že jednání jsou však stále otevřená.

Svým názorem se netajil ani břeclavský starosta Oldřich Ryšavý z ČSSD. „Rada Břeclavi přijala usnesení, kterým hájí existenci všech tří škol ve městě. Já ale zastávám názor, že než existence instituce je důležitější existence vzdělávání,“ poznamenal starosta.

Bližší informace se ředitelé obou dotčených škol dozvědí až v pátek v Brně. Ze včerejších jednání s hejtmanem v Břeclavi totiž nakonec sešlo.

IVA VALENTOVÁ
ELIŠKA WINDOVÁ