Zatímco břeclavské gymnázium si oddechlo, studený pot na čele vystoupil vedení tamní střední průmyslové školy a učiliště. Jihomoravský kraj totiž přišel s novým návrhem řešení slučování škol ve městě. Gymnázium zůstane samostatné, s obchodní akademií se však možná spojí právě průmyslovka. Nejen pro břeclavskou ODS je ale i toto řešení nemyslitelné a nepřijatelné.

„Apelovala jsem na pana náměstka Stanislava Juránka, že nechceme situaci hrotit, ale že obchodní akademie by měla zůstat samostatná. Vůbec se snažíme o to, aby všechny tři střední školy, které ve městě jsou, zůstaly jako samostatné subjekty. Neumím si představit, že by okresní město, které je přirozeným způsobem spádové a má výbornou dopravní dostupnost, mělo přijít o jednu ze středních škol,“ nechala se slyšet zastupitelka Anna Procházková. Ta upozornila, že navrhované sloučení je zatím teprve ve fázi jednání.

To potvrdil také náměstek jihomoravského hejtmana Stanislav Juránek, který je za takzvanou optimalizaci středních škol zodpovědný.

„Zatím jsme se zcela jednoznačně dohodli na tom, že obchodní akademii zrušíme ekonomické lyceum. Do budoucna pak vyvstává otázka, jak se bude projevovat úbytek žáků na průmyslovce a obchodní akademii. Možnost jednání o sloučení obou škol tady zcela určitě je. Zvažujeme, jak je to možné a rozumné udělat co nejrychleji tak, aby to pomohlo oběma,“ odpověděl nepřímo na otázku, zda se sloučení škol ze dvou břehů Dyje skutečně chystá.

Možností je více

To, že je právě splynutí obchodní akademie s průmyslovkou jedinou a konečnou variantou, však Juránek vyvrátil. „Půjde o několikatýdenní debatu. V současnosti se tento návrh teprve objevil. Není projednaný a ani propočítaný. Nemůžu tedy říct, že k jeho uskutečnění doopravdy dojde,“ nechává otevřená zadní vrátka pro jiná řešení.

Nejnovější vývoj nemile překvapil ředitele břeclavské průmyslovky Jaroslava Gliera „V žádném případě se mi to nelíbí. Škola si už jedním složitým slučováním s učilištěm prošla. Protože jsem byl na dovolené, je pro mě toto řešení úplně čerstvé. Popravdě jsem s ním nepočítal. Uvidíme, jak vše vlastně dopadne,“ krčil rameny Glier.

Juránek také včera vysvětlil, z jakého důvodu vlastně spadl pod stůl návrh na sloučení gymnázia s obchodní akademií. „Na základě znalostí místních poměrů to nikdo ze zúčastněných nepodpořil. Tato nová možnost se jeví být lepší,“ řekl náměstek.

Tím potěšil ředitele břeclavského gymnázia Josefa Drobiliče. „Bylo mi jasné, že to nemůže dopadnout tak, jak se původně zamýšlelo. Bylo by to proti zdravému rozumu. Nebral jsem slučování jako hotovou věc, protože mi nedávalo vůbec smysl. Pro mě je současný stav potvrzením toho, že lidé, kteří o slučování rozhodují a nesou za něj odpovědnost, jsou normální a rozumní,“ uvedl Drobilič.