„Vydražená částka výrazně pomůže dofinancovat chod stacionáře, kterému do konce roku chybí na provozní výdaje tři sta tisíc korun,” přiznal Radek Novák z občanského sdružení Biliculum.

Aukci letos obohatilo vystoupení mezzosopranistky Táni Janošové doprovázené klavíristou Janem Králem. Sálem mikulovského zámku zazněla například árie P. Rózy z opery Tajemství, Largo Antonína Dvořáka na moravský námět, nejznámější árie Carmen z opery G. Bizeta či italská píseň O sole mio. Oba umělci vystoupili zcela zdarma.

„Po skončení koncertu pak účastníci aukce shlédli krátký dokument o Denním stacionáři Mikulov a po přestávce na občerstvení se již začalo dražit,” popsal zástupce sdružení Biliculum.

Rekord dražby? 31 tisíc

Některá z výtvarných děl představili dražitelům přímo jejich autoři – klienti Denního stacionáře Mikulov.„Padl dokonce dražební rekord. Za neuvěřitelnou částku jednatřicet tisíc korun bylo vydraženo výtvarné dílo Smějící se kočky, které s dopomocí pracovnic stacionáře vytvořil čtrnáctiletý autistický chlapec,” prozradil Novák.

Sortiment doplnily výrobky z Ústavu sociální péče Srdce v domě v Klentnici a obraz akademického malíře Antonína Stojáka. Archivní vína dodala významná regionální vinařství. Dražily se také lety balónem a wellnes pobyty.

„Letošní aukce byla nejen velmi úspěšná ve svém poslání, když výsledná vydražená částka téměř o dvacet tisíc korun překročila loňský výsledek, ale pro všechny zúčastněné byla i příjemným kulturním a společenským zážitkem,” doplnil Novák.