„Cyklistická doprava zajímá vedení města dlouhodobě a i nadále hledáme příležitosti pro zlepšení. Nelze tedy říci, že přišel jeden konkrétní důvod, který podnítil aktivitu města. Řešení cyklistické dopravy se ale začalo více medializovat po loňské tragické nehodě cyklistky na křižovatce u Billy,“ prozradil vedoucí odboru správních věcí a dopravy Miroslav Čapka.

V současnosti radní pilně pracují na řešení tématu cyklostezek ve městě. „Počátkem prosince jsme jednali s policií, Ředitelstvím silnic a dálnic a Stavbou a údržbou silnic. Řešili jsme současný stav cyklistické dopravy ve městě a možná zlepšení,“ uvedl Čapka.

Radní si vytyčili dva cíle– rozšíření stávajících stezek vybudováním nových tras a zvýšení bezpečnosti cyklistů.

„Prošli jsme si celou cyklistickou dopravu v centru města. Řešíme, jak zpřehlednit a zabezpečit riziková místa, která jsme si vytipovali,“ konkretizoval jednotlivé kroky městského úřadu.

Za riziková místa vedoucí dopravního odboru označil křižovatku u soudu a křižovatku u supermarketu Billa. Pozornosti se nevyhnula ani problematická křižovatka na odbočce ke stadionu městského sportovního klubu.

Následně radní požádali odborníka na cyklistickou dopravu o návrhy řešení. Ty můžou břeclavští cyklisté očekávat již na začátku druhého čtvrtletí tohoto roku.

„Co se týká bezpečnosti, opatření se mohou týkat například zvýraznění vodorovného značení v místech, kde hrozí vyšší riziko střetu cyklisty s automobilem. Pomoci může úprava dopravního značení a v neposlední řadě výstražné světelné tabule na rizikových místech,“ představil možné novinky na břeclavských silnicích Čapka.

Přestože přizvaný expert na cyklistickou dopravu vyhodnotil cyklistickou infrastrukturu v Břeclavi jako v rámci republiky nadstandardní, vždy je co zlepšovat. Svým dílem se o to mohou přičinit i samotní cyklisté.

„Rád bych apeloval na cyklisty, aby byli ohleduplní, předvídali, dodržovali dopravní předpisy a za snížené viditelnosti používali dostatečné osvětlení. Jenom tak bude možné v budoucnu předcházet tragickým událostem,“ vyzval Čapka.