Azylový dům pro matky s dětmi, sociální bydlení, byty pro mladé nebo něco jiného. Variant je podle starostky několik. Radní pověřili členy sociální komise a komise pro práci se seniory a handicapovanými občany, aby přišli s nápady, jak by se dalo místo nejlépe využít. „Mohla by to být i kombinace azylového domu a startovacích bytů," nebrání se Potměšilová. Rozhodnutí ještě nepadlo.

Vedení města podle ní přihlédne k zájmu veřejnosti 
a k tomu, co jim dovolí dotační programy. Právě z nich chtějí zástupci radnice čerpat peníze na výstavbu.

Zájem je obrovský

Pozemek u nemocnice v Žižkově ulici chtějí Hustopečští v nejbližší době převzít od Jihomoravského kraje. Nevyužívané garáže u zadního vjezdu k nemocnici mu připadly k prvnímu červenci. „Převod pozemku jsme dojednali už při převzetí nemocnice Jihomoravským krajem. Navíc jej nebudeme využívat ke komerčním, ale sociálním účelům," řekla Potměšilová.

Nejprve je však nutné parcelu vyčlenit z kategorie zdravotní, což musí potvrdit ministerstvo zdravotnictví. Až poté může další ministerstvo, tentokrát financí, pozemek převést na město.

Stavba domu by neměla mít vliv na plánovaný vznik domova pro důchodce. Ten má v úmyslu vystavět Jihomoravský kraj. Místo? Část nynějšího parkoviště za poliklinikou. „Momentálně není úplně dořešené financování této akce. Dopracovává se dokumentace pro provedení stavby, která by měla být dokončená v prosinci. Domov by měl mít kapacitu dvaapadesát míst s vlastním stravovacím provozem. Předpokládané náklady na výstavbu jsou ve výši sto čtrnáct milionů korun," uvedl radní Jihomoravského kraje Marek Šlapal.

Region Hustopečsko podobné stavby potřebuje. „Zájem o domov pro penzisty je obrovský. V celém regionu takový domov není, takže odsud lidé odchází ve stáří pryč, a to je špatně. Město má k dispozici nějaké sociální byty, startovací byty, byty pro seniory, ale poptávka převyšuje nabídku," přiznal včera vedoucí sociálního odboru městského úřadu v Hustopečích Tomáš Laz.