Nejrůznější organizace 
a spolky seznámily zájemce se svou prací. „Cílem je poděkovat starším spoluobčanům za jejich přínos. Rovněž chceme připomenout všem návštěvníkům a těm rodinám, do kterých může vstoupit nemoc, stáří, hendikep či podobný problém, kam se v případě potřeby lze obrátit," řekl za pořadatele Jaroslav Kolda z oddělení sociálních služeb břeclavské radnice.

Nechyběla ani ochutnávka pokrmů či ukázky kompenzačních pomůcek, zdravotní poradenství, program pro děti a další zajímavosti. Velké pozornosti se těšili psi, kteří pomáhají postiženým lidem.

Informace na místě poskytli mimo jiné zástupci republikové i městské policie, břeclavská městská knihovna, TyfloCentrum pro nevidomé 
a další organizace.