Připravené pro ně budou i ukázky různých kompenzačních pomůcek. Kromě toho se budou moci třeba základy znakového jazyka. S vlastním hudebním představením před návštěvníky předstoupí klienti integračního centra Utilis. Odpoledne zpestří i vystoupení tanečního souboru Amare Čhaja z IQ Roma servisu. Více informací se zájemci dozvědí na telefonním čísle 731 428 275.