Zastupitelům a radním města představili takzvaný Solidární balíček. „Město má zavedenou spoustu svých daní a poplatků, z nichž některé od prvního ledna letošního roku zásadně navýšilo jak pro občany, tak pro podnikatele. Nejen v dnešní době je to velmi kontraproduktivní krok. Zvýšil se poplatek za svoz komunálního odpadu, daň z lůžka pro turisty, a o padesát procent se zvýšila daň z nemovitostí pro vybrané podnikatele ve výrobě. Prostor pro snížení je zde velký,“ nastínil Jiří Kadrnka.

Součástí navrhovaného opatření je je hned několik bodů. Jde například o snížení platby za svoz komunálního odpadu na přechodné období dvou let a na stejné období i snížení platby daně z nemovitosti až o padesát procent. Dále pak o zrušení restrikcí za pozdně vyřízené doklady nebo třeba zrušení pokut naměřených radary ve městě. „Podle našich propočtů by výše uvedená snížení mohla přinést do každé domácnosti částku v tisícikorunách ročně,“ uvedl Jiří Kadrnka.

Solidární balíček

- Jde o soubor opatření, která mají pomoci Hustopečským přečkat nejtěžší období po pandemii koronaviru

- Jeho tvůrci myslí na obyvatele i podnikatele.

- Navrhují například snížení platby daně z nemovitostí, snížení platby za svoz komunálního odpadu nebo zrušení takzvané daně z lůžka.

V podobném duchu se nesou i návrhy opatření k oživení cestovního ruchu a na podporu místních podnikatelů.

„Jinde začíná být standardní, že města na tuto situaci aktivně reagují. Je jasné, že provozovnám, které nefungují a mají nulové tržby, je potřeba pomoci. Město má spoustu pronajatého majetku a může ho zrevidovat. Například na dva měsíce změnit nájemní smlouvy. Dostat nájem na nulu nebo symbolickou cenu. Nemám přehled o veškerém majetku města Hustopeče, nicméně je tady třeba velký areál bývalého autokempingu, nyní se jmenuje Formanka. Jde o restauraci s ubytováním a chatkami. To je majetek města, který má nájemce. To je takový typický příklad," poukázal Jiří Kadrnka.

Na výzvu Kadrnkových se chystá zareagovat i hustopečská radnice. „Tato doba není jednoduchá pro nikoho, nicméně chystáme analýzu dopadů do rozpočtu města. Již nyní odhadujeme propad rozpočtu při délce nouzového stavu dvou až tří měsíců asi o pětadvacet milionů korun, což znamená omezení investic, oprav i služeb,“ reagovala starostka Hana Potměšilová.

Rada města podle jejích slov aktuálně projednala odložení splatnosti místních poplatků i poplatků z nájmů. A to bez sankcí až do 31. července letošního roku . „V této chvíli není vhodná doba na velká rozhodnutí. Určitě budeme hledat způsoby, jak pomoci těm, kterých se nouzový stav dotkne nejvíce a budeme také hledat způsoby, jak podpořit nejvíce postižené,“ okomentovala Potměšilová.