Odumírají. Podle lesníka a fotografa Filipa Šálka z Lanžhota jde o dlouhodobý proces, který nabral na síle v posledních pěti letech. Bez života je už většina stromů známých jako solitéry. „Důvodem jsou vodohospodářské úpravy řek Moravy a Dyje ze sedmdesátých a osmdesátých let. Od té doby výrazně klesla hladina podzemní vody. 
V některých místech o více než metr," sdělil Šálek.

Nejde však o jediný problém, který konec symbolů někdejší lužní krajiny urychlují. Je jím rovněž způsob současného lesního hospodaření. „Pokles hladiny má vliv a určitě urychlil odumření, ale tyto stromy by stejně časem odumřeli. Problém však je, že nemají následovníky, neboť stávající způsob lesního hospodaření toto vůbec neřešil a naopak stav ještě zhoršoval tím, že řadu původně solitérních dubů, které rostly na volných plochách zalesnil," uvedl Šálek.

Pravděpodobné je, že postupem času vzácné stromy odumřou všechny. Poslední kusy zůstanou odhadem do několika desítek let. Postupně ztratí větve, z některých setrvá jen kmen nebo se rozpadnou úplně. Z odborných posouzení vyplývá, že konec solitérů způsobí značné škody. Zmizí tesařík obrovský či páchník hnědý – brouci, kteří jsou na stromy vázaní.

K nim se přidají také další druhy. „Jediná možnost, jak zabránit blížícímu se vymírání organizmů vázaných na staré, solitérní stromy, je zajistit dostatek starších, osluněných stromů. To je možné pouze uvolněním vybraných starších stromů v lesních porostech a ponecháváním množství výstavků při těžbách," stojí v dokumentu zaměřeném na Pohansko, vypracoval jej Entomologický ústav Akademie věd České republiky.

S takzvaným prosluňováním, tedy prořezáváním okrajových částí lesa už ochránci přírody začali.

Přesto současný stav solitérů raději zachycují fotografové z regionu i zástupy turistů, kteří k Pohansku a na Soutok každoročně míří. Podle kastelána tamního zámečku Pavla Gajdy jsou pro ně solitéry jedním z lákadel. „Když se návštěvníci ptají, kudy se mají vydat, mezi tipy jim dávám právě cesty kolem dubů. Vidět na nich mohou třeba hnízdící čápy," podotkl kastelán.