V malých kancelářích bez vzduchotechniky se ale zatím tísní čím dál víc úředníků, spisy tam leží všude, i na zemi. Podobně jako v některých jednačkách. A soud si na uložení dalších spisů musí za komerční ceny pronajímat čím dál víc prostor mimo budovu.

Nedostatečná kapacita je jedním z hlavních důvodů, proč krajský soud (KS) potřebuje novou budovu na Bukově. „Máme už detašované pracoviště v bývalém podniku výpočetní techniky za okresním soudem,“ říká Jan Tobiáš, ředitel správy KS. „Celý úsek správního soudnictví je v budově ZDARu v centru. „Čerstvě jsme si pronajali celý suterén budovy spořitelny na náměstí a 50 tun spisů máme uloženo na soudu v Litoměřicích,“ dodává Tobiáš. „Skládáme to dohromady jako pexeso,“ směje se ředitel správy.

Brněnský lovec bouřek Tomáš Zatloukal za bouřkami vyráží i několik set kilometrů
Tornádo bylo zlomem. Lidé se o počasí zajímají více, všímá si lovec bouřek

Konstrukce budovy odpovídá technicky 70. letům, kdy ji stavěli. Přesto ji jako řádní hospodáři udržují funkční, aby ji mohli využít další lidé. V minulosti o to projevila zájem policie, která je v Ústí rozeseta do několika pracovišť. Čerstvě zabezpečeni jsou na soudu proti bleskovým povodním. Rezort spravedlnosti zainvestoval miliony do protipovodňových klapek. „Kdyby se porouchaly, průniku vody do suterénu zabrání hermetický poklop s dvojím těsněním,“ ukazuje Jan Vyleťal, vedoucí útvaru majetkové správy.

V suterénu jsou eskorty, cely, sklady, část spisoven a technologie. Lidé většinou znají atrium, kde je při vstupu do budovy zkontroluje justiční stráž. Tyto prostory už neodpovídají požadavkům moderní justice. „Kříží se tu veřejnost, soudci a eskorta. Což je prakticky proti bezpečnostním pravidlům,“ upozorňuje Tobiáš. Ze soudu navíc už před řadou let museli do jiné budovy v centru odejít státní zástupci, prostě se nevešli.

V novém justičním paláci by se k soudcům měli znovu přidat. Stejně jako probační a mediační úředníci, jako je to obvyklé jinde v Česku.  

Padesát jednacích síní 

S novou budovou na Bukově bude minulostí soudit velké kauzy jako ROP Severozápad ve velké jednačce na soudu v Litoměřicích. „V justičním paláci má být skoro 50 jednacích síní včetně jedné velké pro organizovaný zločin pro sto lidí,“ líčí Tobiáš. Jistě tam nebude chybět vzduchotechnika. Ta právě v těchto parných dnech v dožilé budově na Střekově nejcitelněji chybí.

Reuse centru Ostrava. Podzim 2021.
Mohly by skončit na smetišti, ale slouží dál. O staré věci je v Ostravě zájem

„Klimatické podmínky ztěžují zajištění důstojných podmínek pro nařízená soudní jednání,“ ukazuje mluvčí soudu Veronika Suchoňová několik prázdných jednaček, kam praží slunce.

K stavbě justičního areálu na Bukově by po letech průtahů mělo konečně dojít co nevidět. „V případě, že nenastanou žádné komplikace, předpokládáme zahájení stavebních prací během příštího roku a dokončení ve 2. čtvrtletí roku 2025,“ uvedl náměstek ministra spravedlnosti Radomír Daňhel.