Krajský soud v Brně zrušil rozhodnutí jihomoravského krajského úřadu, který dal za pravdu břeclavské radnici při stanovení výše poplatků za poskytnutí informací. Ty v loňském roce od radnice požadovalo občanské sdružení Zelené Podluží, které chtělo zjistit, jak město hospodaří se svým majetkem.

Konkrétně se zajímalo o cesty a pobyty představitelů radnice hrazené z prostředků města, o podmínky povolování výstavby parkovacích míst na zeleni ve vlastnictví města a o udělování rezervovaných parkovacích míst soukromým subjektům, a to včetně seznamu vyhrazených parkovacích stání.

Radnice si vyžádala za informace poplatek, který se však sdružení zdál neadekvátní. Odvolalo se tak ke krajskému úřadu. „Krajský úřad shledal důvodné pochybnosti o správnosti a odůvodnění výše úhrady, a proto přikázal městu zjednat nápravu,“ vracel se ke stížnosti mluvčí jihomoravského krajského úřadu Jan Chmelíček.

Přestože břeclavská radnice následně částku snížila, sdružení opět nesouhlasilo. „Město nárokovanou částku nepatrně snížilo, ale podle nás byla několikatisícová suma stále přehnaně vysoká a svévolně stanovená. A to bez možnosti jakékoli kontroly,“ argumentovala zástupkyně sdružení Zuzana Candigliota. Proto Zelené Podluží podalo ke krajskému úřadu další stížnost.

„Krajský úřad potvrdil v září výši úhrady stanovenou městem Břeclav za poskytnutí informací občanskému sdružení s tím, že výše úhrady, proti níž směřovala druhá stížnost, je dostatečně odůvodněná. A žadatel má jejím prostřednictvím možnost ověřit si způsob a oprávněnost výpočtu úhrady,“ vysvětlil Chmelíček.

Po této reakci se rozhodlo sdružení podat žalobu ke Krajskému soudu v Brně. „Museli jsme se bránit u soudu, protože například není možné souhlasit s tím, že k poskytnutí seznamu vyhrazených parkovacích stání je třeba mimořádně rozsáhlého vyhledávání. Město by přece mělo mít takovou informaci i pro své potřeby. Pokud totiž představitelé města nevědí, komu pronajímají městské pozemky, jak potom mohou s majetkem města řádně hospodařit?“ ptá se Candigliota.

„Od krajského soudu jsme nyní obdrželi rozsudek, kterým bylo naše rozhodnutí o potvrzení výše úhrady zrušeno a věc vrácena k dalšímu řízení. Argumentem byla nepřezkoumatelnost pro nedostatek důkazů,“ potvrdil mluvčí krajského úřadu. Kvůli doručení rozsudku teprve v úterý zatím zástupci úřadu nerozhodli, jaký bude další postup.

Radnice si ze zákona může nárokovat poplatek, pokud se jedná o mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. A v tomto případě, po snížení částky, s tím podle Chmelíčka krajský úřad souhlasil.

Vyjádření zástupců břeclavské radnice se včera nepodařilo Deníku kvůli dovoleným získat.