„Návrh na majetkové vyrovnání s Ladnou projednala městská rada v Břeclavi na předposledním zasedání před týdnem. Prozatím nepadlo žádné rozhodnutí. K němu by mělo dojít zhruba na přelomu ledna a února. Jako jediné rozumné řešení se však nabízí smír," vzkázal břeclavský starosta Oldřich Ryšavý.

Ladná se od Břeclavi odtrhla na základě referenda v obci před šesti lety. Tím vznikl i spor, kterému dominoval dluh a akcie. Břeclav požadovala po Ladné osm milionů a tři sta tisíc. Ladná po Břeclavi zase chtěla akcie společností Vodovody a kanalizace, Tempos a Hantály v hodnotě šesti milionů korun.

Obě strany na sebe záhy podaly žaloby a věci „zamrzly" u soudu. Doporučení právníků pak znělo jasně: mimosoudní vyrovnání smírem. „Mimosoudní vyrovnání jsme navrhovali Břeclavi už od počátku sporu. Zlom přinesla až právní analýza a změna ve vedení města. Od starosty Ryšavého totiž vyšel jednoznačný apel na smírné a nulové vyrovnání se s minulostí," vyjádřila se starostka Ladné Renáta Priesterrathová.

Podle starostky byl dluh od počátku řešený jako jednostranně prospěšná věc pro Břeclav. „Majetkové vyrovnání bývalé vedení nastavilo podle toho, jak se jim to hodilo. Podle mě vzali sumu, kterou město dlužilo, vydělili ji celkovým počtem obyvatel a vynásobili Ladenskými. Dluh se tak vyšplhal do milionů, aniž by se za ně v obci něco zlepšilo," poukázala na účelovost jednání radních Priesterrathová.

Právníci na žádost současného vedení Břeclavi vypracovali nezávislý posudek. Ten nulovou variantu smíru potvrdil jako názor autority. Obě strany by se podle něj měly vzdát vzájemných nároků.

Břeclavští radní se proto rozhodli vytvořit i speciální seminář pro členy opozice, na němž měli oslovení právníci vysvětlit výhody smírného řešení. „Jako člen opozice jsem se zúčastnil setkání se starostou Ryšavým. Ten nás pozval na informační schůzku, aby představil výsledky právní analýzy a možný posun v této věci," sdělil bývalý místostarosta Pavel Dominik.

Jak nastínil, oficiální názory se mnohdy liší od osobního pohledu na věc politika ve funkci. „Tehdy nám právníci radili, abychom po odtržené Ladné žádali část městského dluhu. Vypočítal se a došlo to až k soudu. Vedení města ale musí hájit zájmy spravovaného a právníci měli jasno. Nyní už však mají jiný názor a radí zase opak, dohodnout se bez finančních nároků a vynechat soud. Tato varianta se mi osobně zdála nejvhodnější už od samého počátku, ale vedení města zkrátka není o přáních a tužbách," podělil se o názor Dominik.

O smírném řešení sporu má břeclavské zastupitelstvo rozhodnout na přelomu ledna a února. „Chceme za vším už jednoduše udělat tlustou čáru," uzavřela starostka Ladné Priesterrathová.

Odtržení Ladné v roce 2006 přišlo po referendu, které vyprovokovala příslovečná poslední kapka pro obyvatele obce. Břeclav jim totiž několik měsíců předtím zrušila základní školu. S pocitem vyloučené městské části se slabou podporou centra se tak Ladenští osamostatnili. Rok po odtržení pak spor vyeskaloval do soudních žalob.