Zpracováním posudku pověřila Fainu Česká inspekce životního prostředí, která na jeho základě rozhodne, zda Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky pochybila při letnění největšího moravského rybníka. „Věci nezvratného charakteru se tam neukázaly. Kvůli mírné zimě nenastal kyslíkový deficit,“ vysvětlil odborník.

Faina měl svůj závěr vynést už během dubna. Spousta práce však jeho práci posunula o několik týdnů. Už dříve upozorňoval, že se nejednalo o částečné letnění, což potvrzuje i nyní. „Nestalo se nic vážného, ale příště se zkrátka musí přistoupit k jinému způsobu,“ podotkl soudní znalec z Třeboně.