Co se to tady děje? diví se skupinka mladých lidí přicházejících v sobotu odpoledne po silnici od Starovic. Nedůvěřivě si prohlížejí celnici se závorou, která se před nimi objevila. „Letos jdete naposledy volně, příští rok už bude potřeba vízum," říká jim s vážným výrazem ve tváří muž v historické uniformě, který hlídkuje u závory. „Celníci jsou neúplatní a malé úplatky urážejí," dodává už s úsměvem.

Věci znalí, kteří stojí opodál, se na hranicích katastrů Starovic a Hustopečí dobře baví. „Mysleli jsme, že to jdou Starovičáci a oni turisté," směje se jeden z nich, když užaslá a nechápající skupinka mizí za celnicí.

Odhalený pašerák

Po chvíli se na obzoru objevuje průvod hustopečských měšťáků v historických hogo-fogo róbách. Někteří kouří doutníky, další nesou transparenty. „Větší erteple pro město! Zastavte pančování meruňkovice! Městu více prváku, méně druháku!" hlásají do světa.

Starovické sousedy ale tentokrát vyhlížejí marně. Proč nepřišli, když se před rokem na stejném místě na akci Město vítalo vesnici všichni společně dobře bavili, pořadatelé ze Spolku všehoschopných tuší. Hustopečští recesisté totiž Starovickým před jejich závody loni v zimě schovali lyže.

„Já bych řekl, že nejsou naštvaní, jenom napružení. Jsme pořád kamarádi. Kdyby to pořád fungovalo všechno stejně, byla by to nuda. Příště to bude třeba bez nás," reaguje předseda spolku Miroslav Vodák.

Mezitím na celnici, která u silnice stojí už od loňska, přijíždí na teře vesničan ze Šakvic. Vyklube se z něj pašerák lidí. Poté celník přednáší měšťanstvu zprávu o své činnosti a navrhuje zavést vízovou povinnost. Kvůli migraci ze Starovic. „Dva dědci šli sem a babka tam," popisuje.

Program pokračuje odhalením nové kadibudky pro pocestné. Přestože trochu kape, řada hustopečských rodičů přichází s dětmi k celnici pouštět draky. Pro nejhezčího a také nejvýše letícího připravili organizátoři ceny. „Je dobře, že někdo takovou akci pořádá. Máme děti, proto jsem ráda," chválí drakiádu Kateřina Plisková z Hustopečí, která také dorazila.

Stánky s obžestvením se plní a na starovické straně hranice začíná soutěž v házení lyží do žita. „Se sousedy to nemá nic společného," odmítá jakoukoliv provokaci v návaznosti na schované lyže Vodák.

Spolek všehoschopných má dnes pětadvacet členů nejen z Hustopečí. Kromě akcí na celnici pořádají i country bál či karneval na kolech, ale podíleli se také na hustopečských závodech handbiků a pomoci lidem postižených povodněmi.

O pozdvižení se naposledy postarali, když vyrazili oblečení v krojích s koštýři zarážet horu Říp. Podle nich byl praotec Čech nepřizpůsobivý Moravák, kterého pramáti Morava vyhnala, protože se mu nechtělo dělat ve vinohradě.

A proč Všehoschopní? „Rádi se smějeme a ze všeho si děláme legraci. Když jsme pořádali country bál, někdo nám napsal, že jsme všehoschopní. V té době jsme přemýšleli, jak bychom se mohli jmenovat a všehoschopní nám přišlo dobré," objasňuje místopředseda spolku Antonín Matocha a jde si také hodit lyží.